Đại học Winnipeg

Đại học Winnipeg ở Manitoba, Canada với lịch sử lâu đời về bề dày giảng dạy xuất sắc, là điểm đến lý tưởng cho việc học tập và nghiên cứu.

Sinh viên theo học các chương trình tại Đại học Winnipeg được trải nghiệm văn hóa và cộng đồng sôi động. Sỉ số lớp học nhỏ, môi trường học tập tích cực, nguồn học bổng dồi dào là những lợi thế mà sinh viên có thể nhờ đó phát huy khả năng tối đa.

Chương trình nổi bậc:

  • Anh Ngữ
  • Cử nhân 3-4 năm
  • Giáo dục chuyên nghiệp, ứng dụng & thường xuyên
  • Các chương trình cao học, các chương trình  nghiên cứu cấp độ phó giáo sư

 

Image by OpenClipart-Vectors from Pixabay