CỬ NHÂN VĂN KHOA TẠI UNIVERSITY OF FRASER VALLEY (UFV)

VĂN KHOA (ART)

tại University of Fraser Valley

VĂN KHOA (ART) TẠI UNIVERSITY OF FRASER VALLEY (UFV):

 • Bậc đào tạo:
  • Bằng Cử nhân Văn khoa (Bachelor of Arts degree)
  • Bằng Cao đẳng Văn khoa (Associate of Arts degree)
  • Bằng Chứng nhận Giáo dục Khai phóng (Liberal Arts diploma)
  • Bằng Cử nhân Mỹ thuật (Bachelor of Fine Arts degree)
  • Bằng Cử nhân Văn khoa, ngành Nghiên cứu Phát triển Toàn cầu (Bachelor of Arts in Global Development Studies)
  • Bằng Cử nhân Văn khoa, Bachelor of Arts degree
 • UFV cung cấp bằng Cử nhân Văn khoa với các chuyên ngành, chuyên ngành phụ mở rộng và chuyên ngành phụ ở một số chuyên ngành. Sinh viên hoàn thành tối thiểu 60 tín chỉ bậc đại học cũng có thể đủ điều kiện nhận Chứng nhận Giáo dục Khai phóng (Liberal Arts diploma).

Bằng Cao đẳng Văn khoa là văn bằng hai năm đóng vai trò là bằng cấp trung gian dành cho sinh viên muốn chuyển lên chương trình cử nhân tại UFV hoặc một cơ sở giáo dục khác. Có bốn lựa chọn bằng cử nhân, gồm: Nghiên cứu Quốc tế và Phát triển, Nghiên cứu Truyền thông và Báo chí, Sân khấu và lựa chọn chung.

Khóa Cử nhân Văn khoa (BA) của UFV chuẩn bị cho sinh viên trở thành một công dân dân chủ gắn kết và thành công tại nơi làm việc. Học sinh đạt được các kỹ năng phân tích, suy nghĩ và thực hành thông qua chương trình học tập thực tế tập trung vào tư duy phản biện và sáng tạo; giao tiếp bằng văn bản, bằng lời nói và hình ảnh; và các kiến thức định lượng, dữ liệu, khoa học, kỹ thuật số và công nghệ. Sinh viên có thể chọn từ nhiều chuyên ngành chính, chuyên ngành phụ khác nhau để trang bị cho họ khà năng tạo ra một xã hội công bằng và hòa nhập hơn. Sinh viên tốt nghiệp sẵn sàng thực hiện trách nhiệm cá nhân và xã hội, lý luận và hành động có đạo đức, có khả năng lãnh đạo và theo đuổi các mục tiêu sau đại học của họ.

Kết quả học tập

Sau khi hoàn thành thành công chương trình BA, sinh viên sẽ có thể:

 • Thể hiện năng lực thông tin
 • Phân tích một cách cản thận và giàu trí tưởng tượng
 • Sử dụng thành thạo kiến thức, kỹ năng
 • Tìm hiểu và phát triển giải pháp cho vấn đề
 • Giao tiếp hiệu quả
 • Theo đuổi việc học tập có tính tự thúc đẩy và tự phản ánh
 • Tham gia lãnh đạo hợp tác
 • Tham gia vào hoạt động tôn trọng và chuyên nghiệp
 • Đóng góp trong khu vực và toàn cầu
 • Tích hợp việc học tập của họ vào tất cả các khía cạnh của cuộc sống

Yêu cầu đầu vào

 • Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.
 • Anh Văn IELTS 6.5
 • Đạt điểm trung bình tương đương B trong hai môn học lớp 12.
  .

Lưu ý: Các khóa học tại UFV rất cạnh tranh. Do đó, việc bạn có nhận được thư mời nhập học của UFV là không thể đảm bảo, ngay cả khi bạn đáp ứng các yêu cầu nhập học tối thiểu của chương trình.

Kỳ nhập học

Các khóa học được bắt đầu vào học kỳ mùa thu, mùa đông và mùa hè.

Thời lượng chương trình

Chương trình Cử nhân Văn khoa có thể được hoàn thành trong bốn năm học toàn thời gian, với trung bình 10 môn học mỗi năm.

Yêu cầu của chương trình

Khóa học được chia thành sáu lĩnh vực học tập:

 • Năng lực cốt lõi
 • Năng lực ngôn ngữ thứ hai: Tất cả sinh viên thể hiện năng lực bằng một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh.
 • Năng lực trách nhiệm cá nhân và xã hội: thể hiện qua 2 môn học: Sự tham gia của Công dân (Civic Engagement) và Sự liên thông Văn hóa (Intercultural engagement). Với môn Sự tham gia của công dân, sinh viên áp dụng việc học trên lớp vào cộng đồng của mình và suy ngẫm về lợi ích cá nhân và xã hội của quyền công dân tích cực. Với môn Sự liên thông Văn hóa, sinh viên có được cái nhìn sâu sắc về các thực tiễn liên văn hóa, bao gồm hiểu biết về các chuẩn mực và thành kiến văn hóa của một người cũng như tôn trọng và tôn vinh sự khác biệt văn hóa, đồng thời áp dụng những gì họ đã học được.
 • Các khóa học về phát triển và danh mục ưu tiên nghề nghiệp
 • Chuyên đề chính/phụ theo từng môn học
 • Các môn tự chọn

Sinh viên thiết kế chương trình học của mình bằng cách chọn các môn học trong sáu lĩnh vực trên để đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Đạt 120 tín chỉ, trong đó 60 tín chỉ phải hoàn thành tại UFV.
 • Một hoặc hai môn phụ/môn phụ mở rộng (mỗi môn tối thiểu 24 tín chỉ), trong đó phải hoàn thành 50% số tín chỉ nâng cao tại UFV.
 • 65 tín chỉ các môn Nghệ thuật.
 • 55 tín chỉ ở bất kỳ môn học nào ở cấp độ đại học
 • Ít nhất 45 tín chỉ nâng cao, trong đó phải hoàn thành 30 tín chỉ tại UFV.

Lựa chọn Thực tập

Khóa Thực tập mang đến cho sinh viên theo học chương trình BA cơ hội có được kinh nghiệm làm việc liên quan được trả lương trong quá trình học tại UFV. Sau khi hoàn thành năm 1, sinh viên có thể lựa chọn Kỳ thực tập hay Kỳ học tập toàn thời gian.

Các khóa học tại các cơ sở khác

Sinh viên UFV muốn theo học tại một cơ sở giáo dục khác để lấy tín chỉ cho chương trình Cử nhân Văn khoa phải được sự cho phép trước của Cố vấn Học tập. Học sinh phải có thành tích tốt (CGPA > 2,00) để nhận được Thư cho phép.

Để tìm hiểu về các yêu cầu dành riêng cho chương trình, hãy truy cập website:

Tổng hợp: Huệ Chi

Nguồn: University of Fraser Valley

VisasToCanada TAGS: News Immigration-Di trú Canada, News Du Học Sinh