Coronavirus Outbreak – Cập nhật từ Canada 23.3.2020

CẬP NHẬT TỪ CANADA VỀ CORONA VIRUS OUTBREAK
Tình hình – Phòng chống – Hành động

Ngày 23.3.2020

CHO DU HỌC SINH, NHÂN CÔNG NGẮN HẠN, THƯỜNG TRÚ NHÂN

(1) Ngày 20/3/2020, Canada thông báo Lệnh Cấm Nhập Cảnh, tạm ngừng mọi nhập cảnh đến Canada của người nước ngoài, trong đó có một số ngoại lệ, bao gồm ngoại lệ cho Du Học Sinh, Nhân Công Ngắn Hạn, và Thường Trú Nhân đã có visa trước ngày 18/3/2020 mà chưa kịp nhập cảnh;

(2) Ngày 23/3/2020, Bộ Di Trú Canada có thông báo mới, mọi đối tượng nói trên không nên đến Canada từ nay đến khi có thông báo mới, vì dù thuộc diện ngoại lệ của Lệnh Cấm Nhập Cảnh nhưng các quy định (ngoại lệ) này chưa có hiệu lực (trong khi Lệnh Cấm Nhập Cảnh đã có hiệu lực);

Nhận định của Canadian Dreams Immigration – CDICS

+ Các bạn Du Học Sinh, Nhân Công Ngắn Hạn hay Thường Trú Nhân đã được cấp visa Canada nhưng chưa đi kịp, nay phải tạm ngừng kế hoạch bay, chờ thông báo mới của IRCC;
+ Tất cả các trường hợp du lịch thông thường khác đến Canada đều phải ngừng, chờ tin mới;
+ Giữ gìn sức khỏe, cắt giảm nhu cầu, tránh giao tiếp, vui tại gia!

Nguồn IRCC
Image by FrankundFrei from Pixabay