CÔNG NHÂN XÂY DỰNG – TRIỂN VỌNG 10 NĂM TỚI Ở CANADA

Công nhân Xây dựng

NGÀNH NGHỀ CANADA CẦN

Đối với những lao động trong ngành xây dựng, trong giai đoạn 2022-2031, số lượng việc làm mới (phát sinh từ nhu cầu mở rộng và nhu cầu thay thế) dự kiến sẽ là 19.600, trong khi 17.900 người tìm việc mới (phát sinh từ những người mới ra trường, nhập cư và di chuyển) sẽ là có sẵn để điền vào chúng.

Do cơ hội việc làm và người tìm việc được dự báo ở mức tương đối giống nhau trong giai đoạn 2022-2031, nên sự cân bằng giữa cung và cầu lao động trong những năm gần đây dự kiến sẽ tiếp tục trong giai đoạn dự báo.

Điều kiện thị trường lao động trong 10 năm tới

Cung và cầu lao động dự kiến sẽ nhìn chung cân bằng với nhóm ngành nghề này trong giai đoạn 2022-2031 trên phạm vi toàn quốc. Phần bên dưới chứa thông tin chi tiết hơn về triển vọng của nhóm nghề nghiệp này.

 • Việc làm năm 2021: 110.700
 • Độ tuổi trung bình của người lao động năm 2021: 34
 • Tuổi nghỉ hưu trung bình vào năm 2021: 66,0

CƠ HỘI VIỆC LÀM TRONG 3 NĂM TỚI

Phân theo tỉnh và vùng lãnh thổ và  Triển vọng việc làm

 • Newfoundland và Labrador: Trung bình
 • Northwest: Trung bình
 • Nova Scotia: Tốt
 • Nunavut: Vừa phải
 • Ontario: Vừa phải
 • Prince Edward Island: Rất tốt
 • Quebec: Rất hạn chế
 • Saskatchewan: Hạn chế
 • Yukon: Tốt

Hãy liên hệ Chúng Tôi để được tư vấn và có kế hoạch di trú Canada khả thi cho Bạn & gia đình.

Tin bài: Huệ Chi

Nguồn tham khảo: JOB BANK CANADA

VisasToCanada TAGS: Nghề Canada cần & Việt Nam có, Job Bank

TƯ VẤN DI TRÚ CANADA

Hãy liên hệ Chúng Tôi để được tư vấn và có kế hoạch di trú Canada khả thi cho Bạn & gia đình.