CÔNG NHÂN XÂY DỰNG – CẦN THỎA ĐIỀU KIỆN GÌ ĐỂ LÀM TẠI CANADA?

CÔNG NHÂN XÂY DỰNG

NGÀNH NGHỀ CANADA CẦN

Yêu cầu việc làm

 • Một số kinh nghiệm làm công nhân xây dựng nói chung có thể được yêu cầu đối với những công nhân trong xây dựng thương mại.
 • Một số công nhân đường ống, chẳng hạn như thợ đâm, người vận hành trục gá và đấu thầu bộ gia nhiệt trước, thường yêu cầu một năm kinh nghiệm trong việc xây dựng đường ống dẫn dầu và khí đốt.
 • Nữ công nhân cầm cờ có thể yêu cầu giấy chứng nhận kiểm soát giao thông.
 • Công nhân lắp ráp và ném đá có thể cần chứng chỉ
 • Có thể được đào tạo tại chỗ.
 • Chứng nhận và cấp phép chuyên nghiệp
 • Bạn có thể cần phải có được chứng nhận từ cơ quan quản lý trước khi bắt đầu làm việc. Lên hệ với cơ quan quản lý để tìm hiểu về quy trình chứng nhận.

Tiền lương trung bình: 23 CAD/ giờ

NĂNG LỰC BẢN THÂN

KỸ NĂNG MỨC ĐỘ THÀNH THẠO HOẶC PHỨC TẠP
 

 • Quản lý nguyên vật liệu
 • Kiểm tra kiểm soát chất lượng
 • Bảo trì phòng ngừa
 • Vận hành và Điều khiển
 • Phối hợp
 • Hướng dẫn
 • Giám sát
 • Quản lý thời gian
 • Quản lý nhân sự
 • Giám sát vận hành máy móc, thiết bị
 • 2 – Cấp độ thấp
 • 2 – Cấp độ thấp
 • 2 – Cấp độ thấp
 • 2 – Cấp độ thấp
 • 1 – Cấp độ thấp nhất
 • 1 – Cấp độ thấp nhất
 • 1 – Cấp độ thấp nhất
 • 1 – Cấp độ thấp nhất
 • 1 – Cấp độ thấp nhất
 • 1 – Cấp độ thấp nhất

TÍNH CÁCH

TÍNH CÁCH CÁ NHÂN TẦM QUAN TRỌNG
 • Hợp tác
 • Học tập chủ động
 • Định hướng xã hội
 • Khả năng chịu đựng căng thẳng
 • Độc Lập
 • Quan tâm đến người khác
 • Khả năng thích ứng
 • Định hướng dịch vụ
 • Lãnh đạo
 • Tư duy phân tích
 • 4 – Rất quan trọng
 • 2 – Hơi quan trọng
 • 2 – Hơi quan trọng
 • 2 – Hơi quan trọng
 • 2 – Hơi quan trọng
 • 2 – Hơi quan trọng
 • 2 – Hơi quan trọng
 • 1 – Quan trọng tối thiểu
 • 1 – Quan trọng tối thiểu
 • 1 – Quan trọng tối thiểu

SỞ THÍCH

Công việc thực tế là làm việc với mọi thứ. Chúng liên quan đến việc thao tác các đồ vật, công cụ, máy móc hoặc động vật. Những công việc này đòi hỏi sự phối hợp vận động, kỹ năng và sức mạnh. Bạn không cần phải quản lý nhiều thủ tục giấy tờ hoặc làm việc chặt chẽ với những người khác trong những công việc thực tế.

Công việc thông thường là làm việc với dữ liệu và tuân theo các quy trình. Chúng có thể liên quan đến việc sắp xếp hồ sơ, điền giấy tờ, sao chép tài liệu, làm việc với các con số và nhập dữ liệu. Những công việc này yêu cầu bạn phải tuân theo những quy trình cụ thể và tập trung nhiều vào chi tiết hơn là những ý tưởng lớn.

KIẾN THỨC

KIẾN THỨC CẦN CÓ YÊU CẦU TRÌNH ĐỘ
 • Xây dựng và Xây dựng
 • Ngôn ngữ
 • Toán
 • An toàn và An ninh Công cộng
 • 1 – Cấp độ Cơ bản
 • 1 – Cấp độ cơ bản
 • 1 – Cấp độ cơ bản
 • 1 – Cấp độ Cơ bản

Tin bài: Huệ Chi

Nguồn tham khảo: JOB BANK CANADA

VisasToCanada TAGS: Nghề Canada cần & Việt Nam có, Job Bank, Chương trình Cải tổ Di trú 2023

TƯ VẤN DI TRÚ CANADA

Hãy liên hệ Chúng Tôi để được tư vấn và có kế hoạch di trú Canada khả thi cho Bạn & gia đình.