CÔNG NHÂN NÔNG TRẠI – Phụ trách thu hoạch ở Canada

Công nhân Nông trại – Khâu thu hoạch

NGÀNH NGHỀ CANADA CẦN

Công nhân thu hoạch cùng các công nhân nông trại khác trồng, thu hoạch, phân loại và đóng gói cây trồng. Họ tham gia làm đất, tưới tiêu và trồng trọt, phun thuốc và tỉa thưa. Họ được tuyển dụng tại các trang trại trồng cây ăn quả, rau và đặc sản.

Thời lượng làm việc

Công nhân thu hoạch thường làm việc hơn 40 giờ mỗi tuần.

Hãy liên hệ Chúng Tôi để được tư vấn và có kế hoạch di trú Canada khả thi cho Bạn & gia đình.

Nhiệm vụ công việc

 • Chuẩn bị đất và tưới nước
 • Trồng, bón phân, tỉa thưa và thu hoạch cây trồng
 • Chọn hàng và vườn cây ăn quả
 • Phân loại, cân và đóng gói rau quả tại trang trại
 • Bốc xếp, vận chuyển thùng, vật tư, nông sản, sản phẩm để vận chuyển
 • Dọn dẹp các giá đỡ, khay và thùng thu hoạch cũng như tổng vệ sinh các khu vực trồng trọt, sản xuất và đóng gói
 • Hỗ trợ bảo trì trang trại nói chung và bảo trì thiết bị và dụng cụ
 • Có thể hỗ trợ chuẩn bị luống vườn để trồng cây
 • Có thể viết báo cáo hàng ngày về tiến độ thu hoạch hàng tồn kho.

Yêu cầu thể chất (Yêu cầu thể chất là những hoạt động thể chất mà công việc yêu cầu người lao động phải thực hiện. Yêu cầu thể chất được lựa chọn dựa trên khả năng người lao động sẽ phải thực hiện chúng trong ít nhất một nửa thời gian họ làm việc.)

 • Xử lý vật liệu bằng tay
 • Đứng
 • Uốn cong hoặc vặn vẹo cơ thể
 • Thực hiện các chuyển động lặp đi lặp lại
 • Đi bộ và chạy

Nơi làm việc và chủ lao động

 • Trang trại trái cây
 • Trang trại chăn nuôi
 • Trang trại trồng hoa màu
 • Trang trại trồng rau
 • Trang trại nông sản

Môi trường làm việc (Môi trường làm việc đề cập đến môi trường vật chất nơi mọi người làm việc. Các đặc điểm và điều kiện của môi trường làm việc được lựa chọn tùy theo khả năng người lao động sẽ tiếp xúc với chúng ít nhất một lần một tuần)

 • Bên ngoài, tiếp xúc với thời tiết
 • Chất hóa học nguy hiểm
 • Tổn thương da
 • Trong phương tiện hoặc thiết bị mở
 • Nhiệt độ cực đoan
 • Trong một chiếc xe hoặc thiết bị kín
 • Trang bị an toàn tiêu chuẩn

Chức danh liên quan

Dưới đây là một số chức danh công việc liên quan khác có cùng danh mục nghề nghiệp (NOC 85101) và danh sách các nghề tương tự:

 • Người hái táo
 • Người hái quả mọng
 • Công nhân trồng trọt – thu hoạch
 • Người hái trái cây
 • Người phân loại trái cây – trang trại
 • Người thu hoạch bằng tay
 • Người đóng gói rau – trang trại

Các nghề tương tự (Phần này liệt kê các nghề khác thuộc cùng loại nghề nghiệp như Lao động thu hoạch trong Phân loại nghề nghiệp quốc gia (NOC). Những nghề này có trình độ chuyên môn cốt lõi tương tự nhưng có trách nhiệm khác nhau. Để xem thêm các nghề tương tự, hãy sử dụng Chuyển đổi công việc Dụng cụ.)

 • Các nhà quản lý trong nông nghiệp
 • Công nhân chăn nuôi chuyên nghiệp và người vận hành máy móc nông nghiệp
 • Nhà thầu dịch vụ nông nghiệp và giám sát trang trại

Tin bài: Huệ Chi

VisasToCanada TAGS: Nghề Canada cần & Việt Nam có, Job Bank