CÔNG NHÂN NÔNG TRẠI – CẦN THỎA ĐIỀU KIỆN GÌ ĐỂ CÓ THỂ LÀM VIỆC Ở CANADA?

Công nhân Nông trại – Cần thỏa điều kiện nào để làm việc

NGÀNH NGHỀ CANADA CẦN

Yêu cầu làm việc:

Công nhân nông trại sẽ được đào tạo nghề thông qua làm việc.

Công việc này thường yêu cầu kinh nghiệm làm việc ngắn hạn và không có trình độ học vấn chính quy.

 • Không có yêu cầu đào tạo cụ thể.
 • Không yêu cầu Chứng nhận và Giấy phép chuyên nghiệp: công việc này không có quy định riêng.

Tiền lương: $16,50/ giờ

Hãy liên hệ Chúng Tôi để được tư vấn và có kế hoạch di trú Canada khả thi cho Bạn & gia đình.

Năng lực bản thân

                                                                       Mức độ thành thạo

 • Kiểm tra kiểm soát chất lượng
 • Khắc phục sự cố
 • Bảo trì phòng ngừa
 • Vận hành và Điều khiển
 • Lựa Chọn Thiết Bị Và Dụng Cụ
 • Phối hợp
 • Hướng dẫn
 • Giám sát
 • Quản lý thời gian
 • Quản lý nhân sự
 • 2 – Mức độ thấp
 • 2 – Mức độ thấp
 • 2 – Mức độ thấp
 • 2 – Mức độ thấp
 • 2 – Mức độ thấp
 • 1 – Mức độ thấp nhất
 • 1 – Mức độ thấp nhất
 • 1 – Mức độ thấp nhất
 • 1 – Mức độ thấp nhất
 • 1 – Mức độ thấp nhất

Tính cách cá nhân

                                                                     Mức độ Quan trọng

 • Hợp tác
 • Khả năng thích ứng
 • Tư học hỏi
 • Định hướng xã hội
 • Quan tâm người khác
 • Chú ý đến chi tiết
 • Định hướng dịch vụ
 • Khả năng chịu đựng căng thẳng
 • Độc lập
 • Khả năng Lãnh đạo
 • 3 – Quan trọng
 • 3 – Quan trọng
 • 2 – Hơi quan trọng
 • 2 – Hơi quan trọng
 • 2 – Hơi quan trọng
 • 2 – Hơi quan trọng
 • 1 – Ít quan trọng
 • 1 – Ít quan trọng
 • 1 – Ít quan trọng
 • 1 – Ít quan trọng

Sở thích

Làm việc thực tế: Công việc thực tế là làm việc với mọi thứ. Chúng liên quan đến việc thao tác các đồ vật, công cụ, máy móc hoặc động vật. Những công việc này đòi hỏi sự phối hợp vận động, kỹ năng và sức mạnh. Bạn không cần phải quản lý nhiều thủ tục giấy tờ hoặc làm việc chặt chẽ với những người khác trong những công việc thực tế.

Kiến thức nghề

                                                                        Trình độ yêu cầu

 • Nông nghiệp và Làm vườn
 • Sinh học
 • Ngôn ngữ
 • Toán
 • Khoa học địa chất
 • 1 – Cấp độ Cơ bản
 • 1 – Cấp độ Cơ bản
 • 1 – Cấp độ Cơ bản
 • 1 – Cấp độ Cơ bản
 • 1 – Cấp độ Cơ bản

Tin bài: Huệ Chi   

VisasToCanada TAGS: Nghề Canada cần & Việt Nam có, Job Bank