Công bố Danh sách khách hàng của OSG

Công ty Canadian Dreams Imigration Công bố Danh sách khách hàng được giới thiệu bởi đối tác ORIENTAL STAR GROUP – OSG, đã liên hệ chúng tôi.

DANH SÁCH BAO GỒM:
Đặng Thị Phương Nga
Đào Thị Trang
Ms. Tiên (Đồng Nai)
Nguyễn Thị Quỳnh Như
Mr. An
Lê Hoàng Kiều Trinh

Trong vòng 60 ngày kể từ ngày ban hành thông báo này, hoặc trong vòng 7 ngày kể từ ngày Khách hàng ký kết hợp đồng tư vấn với Canadian Dreams Immigration, tùy cái nào tới sau, nếu không nhận được thắc mắc, khiếu nại gì khác, Công ty sẽ tiến hành thủ tục xác lập Khách Hàng và Đối Tác theo quy định của công ty và từ chối xem xét mọi thắc mắc, khiếu nại về sau.

Vui lòng liên hệ chúng tôi qua: contact.us@cdics.net hoặc lienhe247@cdics.net Ngày 29.02.2020

Trân trọng!