CONFEDERATION COLLEGE

CONFEDERATION COLLEGE đây là trường thành viên của chương trình SDS, tọa lạc tại Thành phố Thunder Bay, thuộc Tây Bắc Ontario.

Chất lượng đào tạo của trường được đánh giá cao với 7200 sinh viên, trong đó khoảng 10% là sinh viên quốc tế.

Các nhà tuyển dụng đánh giá cao các chương trình học của Confederation College như:
♦ Kỹ sư: Vũ trụ, Điện tử, Cơ khí
♦ Kinh tế: Kế toán, Marketing, Quản trị Kinh doanh & Quản trị nguồn Nhân lực
♦ Khoa học Y tế: Răng hàm mặt & Điều dưỡng
♦ Phim & Phát triển truyền thông
♦ Du lịch & Ẩm thực

Image by OpenClipart-Vectors from Pixabay