CONCORDIA UNIVERSITY

Concordia University là một trường đại học cởi mở, linh hoạt, gắn kết và nối liền mọi khoảng cách địa lý với mục tiêu truyền cảm hứng về tư tưởng toàn cầu tới các nhà tư tưởng sáng tạo nhằm tạo ra các giải pháp thực tiễn cho những thách thức lớn của xã hội.

Trường Concordia University  đi đầu trong phong trào giảng dạy và nghiên cứu theo hệ tư tưởng mới, dự đoán cho mô hình của một trường đại học trong tương lai.

Chương trình nổi bật:
♦ Khoa học và Nghệ thuật
♦ Khoa học Máy tính và Kỹ thuật
♦ Mỹ thuật
♦ Chương trình Kinh doanh của trường John Molson (JMSB)

Image by OpenClipart-Vectors from Pixabay