CON NGƯỜI CANADA

NỀN VĂN HÓA ĐA SẮC TỘC

tạo nên nét đẹp của con người Canada

Nhập cư là một phần quan trọng trong xã hội Canada. Dân số Canada khoảng 31 triệu người. Là quốc gia đa văn hóa, Canada có 3 nhóm thổ dân khác nhau: Quốc gia đầu tiên, Inuit, Métis.

Người Canada là hậu duệ của người Pháp và bao gồm:

Người Quebec – cộng đồng nói tiếng Pháp chủ yếu ở Canada, có bản sắc, văn hóa và ngôn ngữ độc đáo. Năm 2006, quốc hội Canada đã công nhận Quebec tạo thành một quốc gia trong một Canada thống nhất. Một triệu người Anh nói tiếng Anh là một phần quan trọng của xã hội Quebec. Hầu hết người Canada gốc Anh là hậu duệ của người Anh xứ Wales, người Scotland, và người Ireland. Những người này bao gồm những người định cư, binh lính và người di cư đến Canada từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 20.

Ngày nay, nhiều nhóm sắc tộc và tôn giáo đã sống và làm việc trong hòa bình của Canada. Cho đến những năm 1970, hầu hết các người nhập cư đến từ Châu Âu. Kể từ đó, phần lớn đã đến từ các nước Châu Á.

Tại Toronto, thành phố lớn nhất Canada, khoảng 45% người được sinh sống trong đất nước Canada đều không phải là dân bản xứ của Canada. Những người nhập cư góp phần tạo nên giá trị đa văn hóa của xã hội Canada.

Tham khảo: