COLUMBIA COLLEGE

COLUMBIA COLLEGE tọa lạc tại trung tâm thành phố Vancouver, thành lập từ 1936 và là trường cao đẳng tư thục lâu đời nhất tại Canada.

Trường cung cấp các chương trình đào tạo trung học và chuyển tiếp đại học, nên đáp ứng được nhu cầu học tập đa dạng của sinh viên quốc tế. Học sinh trung học có thể đăng ký tín chỉ kép để nhận bằng tốt nghiệp và chuyển tiếp đại học.

Các chương trình nổi bật:
♦ Trung học lớp 10-12
♦ Trung học cấp tốc lớp 11-12
♦ Chuyển tiếp Đại học (1-2 năm)
♦ Cử nhân liên kết (Nghệ thuật và Khoa học)
♦ Tiếng Anh

Image by OpenClipart-Vectors from Pixabay