COAST MOUNTAIN COLLEGE

COAST MOUNTAIN COLLEGE là trường cao đẳng công lập được chính phủ công nhân, phục vụ cộng đồng dân cư ở Tây Bắc xinh đẹp thuộc tỉnh bang British Columbia.

Các chương trình đạo chất lượng với mức phí hợp lý tại nhiều bậc học như chứng chỉ, cao đẳng, cử nhân liên kết. Sinh viên của trường được tiếp cực giáo trình thực tiễn cao, luôn xem trọng các di sản văn hóa độc đáo của vùng cũng như hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ.

Các chương trình: Kinh Tế, Khoa học Môi trường, Đầu bếp chuyên nghiệp, Chương trình hè ngắn hạn.

Image by OpenClipart-Vectors from Pixabay