Chương trình thạc sĩ Canada

Canada là một trong những quốc gia có tỷ lệ nhập học cao nhất trên thế giới bởi những sinh viên đã tốt nghiệp trung học mong muốn tiếp tục học cao đẳng, đại học hoặc sau đại học.
Có rất nhiều chương trình thạc sĩ tại Canada để lựa chọn cho sinh viên từ khắp nơi trên thế giới tạo ra một môi trường giáo dục đa dạng.
Hiện nay có hàng trăm chương trình thạc sĩ chuyên ngành từ nghệ thuật, kỹ thuật đến MBA tại Canada. Về học phí, đối với sinh viên quốc tế, học phí khác nhau phụ thuộc từng trường và chương trình, dao động từ $2,000/năm đến khoảng $35,000/năm. Các trường học ở các tỉnh nhỏ hơn (như Newfoundland) nói chung ít tốn kém hơn so với các trường ở các tỉnh lớn hơn (như British Columbia).
Tiêu điểm ngành
✓ Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
✓ Thạc sỹ Marketing
✓ Thạc sỹ Kinh doanh quốc tế
Đây là những ngành liên quan đến kinh tế, đã và đang được nhiều bạn sinh viên quốc tế quan tâm.

Pixabay-StarupStockPhotos-entrepreneur-startup-start-up-man-593358