Chương trình lao động Canada Global Skills Strategy

Tháng 11/2016, chính phủ Canada đã thông báo đầu tư và đẩy mạnh chiến lược thu hút nhân tài nước ngoài với chương trình “Global Skills Strategy” nhằm thu hút các lao động có tay nghề cao trong một số ngành nghề đặc biệt mà Canada đang cần. Chính phủ Canada, đại diện là Bộ trưởng Bộ Di trú Canada, Ahmed Hussen; Bộ trưởng Bộ Phát triển kinh tế và khoa học Canada, Navdeep Bains; và Thư ký quốc hội của Bộ trưởng Bộ Lao động, Rodger Cuzner; đã công bố chương trình “Canada Global Skills Strategy” chính thức được đưa áp dụng kể từ  12/06/2017, nhằm đầu tư và thúc đẩy chiến lược thúc đẩy lao động có tay nghề cao từ nước ngoài.

Theo đó, thời gian thời gian xét duyệt hồ sơ của các công ty muốn thu hút lao động có tay nghề cao từ nước ngoài sẽ được giảm xuống, chỉ còn hai tuần. Chương trình cũng được trông đợi sẽ giúp tao ra nhiều việc làm cho người dân tầng lớp trung lưu tại Canada, giúp phát phiểu kinh tế.

Nội dung quan trọng trong chính sách nhập cư của Canada, gồm người lao động có tay nghề sẽ đến Canada làm việc tạm thời sẽ được hỗ trợ giải quyết hồ sơ với thời gian xét duyệt ngắn kỷ lục là hai tuần, khi cần thiết sẽ được cấp visa định cư ngắn hạn. Vợ hoặc chồng đi theo sẽ được cấp giấy phép lao động (Open work permit), con cái hoặc những người phụ thuộc sẽ được cấp giấy phép để được đi học tại Canada.

Về phía các công ty, họ sẽ được bảo đảm từ Bộ Di trú bằng một kênh thông tin mới và một chương trình Global Talent Stream mới, giúp các công ty tiếp cận nguồn nhân lực có tay nghề cao trong ngắn hạn.

Các ngành nghề được tuyển dụng thuộc skill type 0, bao gồm các việc làm liên quan đến điều hành và quản lý: quản lý nhà hàng, quản lý bờ biển (nghề cá)…Hoặc skill level A, là những người tốt nghiệp đại học như: bác sĩ, nha sĩ, kiến trúc sư…

Song song với chương trình Global Talent Stream, chính phủ Canada còn thực hiện miễn giấy phép lao động cho những người có tay nghề cao có hợp đồng rất ngắn hạn để làm việc hoặc nghiên cứu tại Canada để được làm việc hoặc nghiên cứu tại Canada trong thời gian hết hợp đồng hoặc hoàn thành dự án nghiên cứu.

Những người đủ điều kiện sẽ được làm việc tại Canada 15 ngày (trong vòng 6 tháng) hoặc 30 ngày (trong vòng 12 tháng) sẽ không cần giấy phép lao động. Những người làm về nghiên cứu làm cho các tổ chức, viện nghiên cứu hoặc các viện nghiên cứu liên kết sẽ được ở tại Canada 120 ngày/ lần (trong vòng 12 tháng) để thực hiện việc nghiên cứu mà không cần giấy phép lao động.

 Photo: Image courtesy of freedooom ID-10070465 at FreeDigitalPhotos.net