Chương trình đinh cư sau tốt nghiệp của tỉnh bang Ontario

Theo quy định từ bộ Quốc tịch và Di trú Canada, hiện nay có rất nhiều chương trình nhập cư được áp dụng, bao gồm các chương trình của liên bang, tỉnh bang; các chương trình diện tay nghề, nhân đạo hay đầu tư kinh doanh…Đối với sinh viên quốc tế theo học tại Canada, có ba chương trình của tỉnh bang Ontario Canada phù hợp với sinh viên muốn định cư ở lại sau khi tốt nghiệp chương trình học. Ontario có chương trình định cư dành riêng cho sinh viên quốc tế không yêu cầu kinh nghiệm việc làm cũng như thư mời làm việc hợp lệ. Chương trình tại Ontario hướng đến đối tượng là tất cả sinh viên tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ và Tiến sĩ tại tỉnh bang này.

1. International Student with a job offer Stream
Là chương trình áp dụng cho sinh viên theo học tối thiểu 50% thời gian tại Ontario các chương trình Diploma (Cao đẳng), Bachelor (Đại học), Post Graduate (Sau đại học), Master (Thạc sĩ), PhD (Tiến sĩ). Sinh viên có thể nộp hồ sơ ngay khi có thư mời làm việc (job offer) mà không cần kinh nghiệm việc làm trước đó.

2. Pilot International Masters Graduate Stream

Là chương trình chỉ dành cho sinh viên tốt nghiệp chương trình thạc sĩ tại một trường đại học thuộc Ontario và có ít nhất một năm sống tại đây. Với chương trình này, sinh viên không cần có thư mời làm việc (job offer) nhưng cần cung cấp chứng chỉ IELTS và chứng minh tài chính khi nộp hồ sơ xin nhập cư.
Điểm lưu ý của chương trình này là sinh viên không được phép học thêm các chương trình học thuật nào khác, trừ khi có yêu cầu từ công việc.

3. International PhD Graduate Stream
Là chương trình chỉ dành cho sinh viên quốc tế theo học chương trình tiến sĩ tại Ontario. Sinh viên có thể nộp hồ sơ ngay trong thời gian học năm thứ ba nếu hai năm đầu tiên có kết quả học tập tốt. Khi nộp hồ sơ, sinh viên không cần cung cấp chứng chỉ IELTS, không cần chứng minh tài chính và không cần phải có thư mời làm việc (job offer).

Photo: Image courtesy of Ben Schonewille ID-100498788 at FreeDigitalPhotos.net