Chương trình định cư hấp dẫn dành cho sinh viên tại tỉnh bang British Columbia

Hiện nay, tại tỉnh bang British Columbia đang có chương trình định cư hấp dẫn dành cho sinh viên đang học và chuẩn bị tốt nghiệp Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ. Sinh viên chỉ cẩn tốt nghiệp một số chuyên ngành nhất định như học ngành khoa học tự nhiên (natural sciences), khoa học ứng dụng (applied sciences) và khoa học sức khỏe (health sciences), là đủ điều kiện để đăng ký chương trình định cư này. Đặc biệt, British Columbia có chương trình định cư dành riêng cho sinh viên quốc tế không yêu cầu kinh nghiệm việc làm cũng như thư mời làm việc hợp lệ.

Danh sách các ngành nghề áp dụng chính sách định cư Canada:
Khoa học tự nhiên, khoa học ứng dụng hoặc khoa học sức khỏe:
Y học ứng dụng
Nông nghiệp
Khoa học sinh học và y sinh học
Công nghệ thông tin và khoa học máy tính, các dịch vụ hỗ trợ
Kỹ sư
Công nghệ kỹ thuật
Y tế và khoa học lâm sàng
Toán học và thống kê
Tài nguyên thiên nhiên và nghiên cứu
Khoa học vật lý

Tham khảo ngành học quan tâm có thuộc danh sách hay không tại đây.

Photo: Image courtesy of Rosemary Ratcliff ID-10057894 at FreeDigitalPhotos.net