CHƯƠNG TRÌNH CDICS – ĐẶC BIỆT 2021 GIẢM 100% PHÍ TƯ VẤN DU HỌC

CHƯƠNG TRÌNH GIẢM 100% PHÍ TƯ VẤN DU HỌC CANADA 2021

Cơ hội để được tư vấn bởi Chuyên Gia RCIC với mức phí tư vấn bằng $0.00 (đăng ký từ 1/3/2021 – 31/8/2021, 6 tháng)

Năm 2020 là năm khó khăn toàn cầu do đại dịch covid19, khiến nền di trú toàn cầu bị ảnh hưởng lớn. Riêng tại Canada, số lượng du học sinh trung bình ước tính đã giảm gần 80%. Dự kiến năm 2021 tiếp tục là một năm khó khăn cho di trú vì các ứng viên vẫn còn bị ảnh hưởng bởi hậu quả của đại dịch, và tâm lý lo ngại trong di chuyển vẫn còn tồn tại. Để kịp thời hỗ trợ khó khăn này của ứng viên từ Việt Nam, công ty Canadian Dreams Immigration tìm kiếm mọi phương cách để có thể vượt khó, tồn tại, giữ vững phục vụ, và thậm chí tạo thêm nhiều ưu đãi cho khách hàng để góp phần chia sẻ khó khăn chung, giúp khách hàng sớm trở lại nhịp sống & nhu cầu phát triển bình thường. Trang nội dung chi tiết.

Hand photo created by wayhomestudio, Man photo created by KamranAydinov, from www.Freepik.com