Chương trình bảo lãnh tỉnh bang của Canadalà gì?

Là các chương trình của các tỉnh bang tại Canada nhằm thu hút nhà đầu tư hoặc nhà quản lý tới mở doanh nghiệp và kinh doanh nhằm thúc đẩy nền kinh tế cũng như tạo việc làm cho người dân tại đây.

Sau khi các ứng viên nộp hồ sơ và được tỉnh bang chấp thuận, hồ sơ sẽ tiếp tục được nộp lên liên bang để xem xét về lý lịch tư pháp, sức khỏe,… sau đó sẽ cấp visa nếu đạt các điều kiện của chương trình.

Thời gian xin cấp visa diện doanh nhân này như thế nào?

Thời gian thụ lý hồ sơ sẽ khác nhau, tùy theo hồ sơ, chương trình, chính sách của tỉnh bang. Thông thường, thời gian xét duyệt của tỉnh bang khoảng 4-12 tháng và của liên bang khoảng 12-24 tháng. Sau đó sẽ được cấp visa.

Có được giữ quốc tịch Việt Nam nếu đã được cấp visa định cư Canada?

Canada là quốc gia cho phép công dân giữ hai quốc tịch. Do đó, công dân được quyền giữ quốc tịch Việt Nam và tự do đi lại giữa Canada và Việt Nam.

Nếu kết hôn trong thời gian chờ xét duyệt visa diện doanh nhân, thành viên mới này (gồm người hôn phối và con riêng) có được định cư Canada cùng được không?

Người nộp  hồ sơ visa diện doanh nhân hoàn toàn được đưa thành viên của gia đình mới định cư Canada cùng nếu kết hôn trong thời gian chờ xét duyệt visa nếu kịp bổ sung thông tin trước khi Sở di trú và nhập tịch Canada có thông báo phê duyệt. Tuy nhiên, thông tin nên được bổ sung càng sớm càng tốt ngay khi bắt đầu dự án di dân.

Có phải sống và làm việc đúng nơi khai trong hồ sơ định cư không?

Điều kiện của di dân diện doanh nhân là doanh nhân phải mở doanh nghiệp và kinh doanh tại tỉnh bang mà bạn đã đăng ký trong hồ sơ.

Số năm kinh nghiệm cần thiết cho người muốn tham gia “Chương trình định cư đầu tư Canada” như thế nào?

Người muốn tham gia “Chương trình định cư đầu tư Canada” cần có 2 năm kinh nghiệm ở cấp độ quản lý doanh nghiệp: giám đốc, phó giám đốc, giám đốc tài chính, trưởng phòng nhân sự, trong 5 năm gần nhất tính từ ngày nộp hồ sơ.

2017