Chúc mừng thầy Thích Pháp Trí – Visa Lao động (tôn giáo) lần 2

* Canadian Dreams được Khách hàng ủy quyền đại diện hợp pháp và đầy đủ theo luật định, và việc sử dụng hình ảnh đã được khách hàng cho phép.

KÍNH CHÚC MỪNG

Toàn thể công ty Canadian Dreams Immigration – CDICS kính chúc mừng thầy Thích Pháp Trí tiếp tục có visa để đến Canada để thuyết pháp.

Mừng là lần này Thầy đã hoan hỉ có được visa dài hạn hơn lần trước, có thể kịp thăm viếng Đại Đức Thích Pháp Ấn, và mừng nhất là Thầy sẽ tiếp tục có cơ hội truyền giảng đạo pháp cùng năng lượng từ bi đến phật tử đảo Vancouver Canada.

Chúc mừng toàn thể cộng sự của CDICS Canada!

Xem NỀN TẢNG BƯỚC ĐẦU CHO SỰ TRAO ĐỔI PHẬT HỌC GIỮA HAI ĐỊA PHƯƠNG TẠI CANADA VÀ VIỆT NAM

Lưu ý: Chỉ những Công ty có tư cách pháp lý di trú vào Canada mới có thể công khai đăng ảnh những khách hàng với sự đồng ý của họ bằng văn bản.

Image by TeroVesalainen from Pixabay