Chúc mừng chị Nguyễn Thị Minh & Gia đình

* Chúng tôi được Khách hàng ủy quyền đại diện hợp pháp và đầy đủ theo luật định, và việc sử dụng hình ảnh đã được khách hàng cho phép.

Gia đình chị Nguyễn Thị Minh và anh Nguyễn Lê Quang đã được Bộ Di trú Canada cấp visa định cư diện lao động tay nghề (Skilled worker) sau một thời gian cùng đội ngũ RCIC thực hiện kế hoạch nộp hồ sơ định cư.

Tháng 10/2014, anh chị cùng hai con đã đặt chân đến đất nước Canada tươi đẹp và bắt đầu cuộc sống mới. Hiện nay, anh chị đã có sự nghiệp kinh doanh riêng và các con được học hành trong môi trường giáo dục hàng đầu của thế giới.

Một hành trình cơ hội cho những ai dám thay đổi!

Lưu ý: chỉ những Công ty có tư cách pháp lý di trú vào Canada mới có thể công khai đăng ảnh những khách hàng với sự đồng ý của họ bằng văn bản.