CHỐNG GIAN LẬN DI TRÚ LÀ TRÁCH NHIỆM LỚN CỦA ĐOÀN CHUYÊN GIA TƯ VẤN DI TRÚ CANADA CICC

Chiến dịch Tháng Phòng chống Gian lận của Đoàn Chuyên gia nâng cao nhận thức về cách những người nhập cư tương lai có thể tự bảo vệ mình khỏi gian lận nhập cư. Chiến dịch đưa ra một thông điệp đơn giản – nếu bạn chọn làm việc với một nhà tư vấn nhập cư về các vấn đề nhập cư Canada, hãy kiểm tra xem họ có được Đoàn Chuyên gia cấp phép trên Trang website chính thức của Đoàn Chuyên gia hay không.

Vấn đề phức tạp trong giải quyết tệ nạn Người hành nghề trái phép (UAP) là vấn đề cần có nhiều bên liên quan, và muốn giải quyết vấn đề một cách hiệu quả phải cần có sự hợp tác của các bên. Đoàn Chuyên gia làm việc với các bên liên quan trên khắp Canada (chính yếu) và cả quốc tế để có thể tiến tới giải quyết tốt hơn vấn đề phức tạp này.

RCIC và RISIA cũng đang góp phần nâng cao niềm tin của công chúng đối với ngành nghề của họ.

Quy tắc Ứng xử Chuyên nghiệp nêu rõ các kỳ vọng đòi hỏi người Tư vấn Hợp pháp nên tự ứng xử chuẩn mực và họ phải “duy trì các tiêu chuẩn nghề nghiệp và thực hiện nghĩa vụ nghề nghiệp của mình một cách danh dự và chính trực”.

Quy tắc cũng nói rằng những Tư vấn Hợp pháp “không được tham gia vào các hành vi có khả năng làm mất uy tín của nghề hoặc gây nguy hiểm cho niềm tin và sự tin cậy của công chúng đối với nghề”.

Mục 44 (1.c) đặc biệt bổ sung thêm rằng “người Tư vấn Hợp pháp tiếp thị các dịch vụ tư vấn về di trú hoặc quốc tịch phải đảm bảo rằng hoạt động tiếp thị đó mang lại lợi ích tốt nhất cho công chúng và phù hợp với tiêu chuẩn chuyên nghiệp cao”.

Và Hướng dẫn Giải thích Quy tắc Ứng xử Chuyên nghiệp mô tả “không trung thực, lừa đảo, vi phạm lòng tin của khách hàng” là hành vi không phù hợp với người Tư vấn Hợp pháp thuộc quản lý của Đoàn Chuyên gia.

Ví dụ về hành vi sẽ làm xói mòn niềm tin của công chúng hoặc làm mất uy tín của nghề nghiệp có thể bao gồm:

  • Đưa ra lời hứa hoặc đảm bảo về kết quả của hồ sơ
  • Gợi ý rằng các quy định nhập cư của Canada có thể bị bẻ cong hoặc làm khác
  • Gợi ý rằng có thể tránh được các yêu cầu về ngôn ngữ của Tỉnh bang
  • Đưa ra những tuyên bố mà bạn biết bạn sẽ không thể thực hiện được

Quy tắc ứng xử chuyên nghiệp đặt ra các tiêu chuẩn về ứng xử và năng lực chuyên môn mà người Tư vấn Chuyên nghiệp phải đáp ứng, đồng thời Hướng dẫn diễn giải Quy tắc ứng xử chuyên nghiệp cung cấp sự làm rõ và hướng dẫn, có tham khảo các thông lệ tốt nhất hiện nay.

Cả hai tài liệu này phải được coi là công cụ chính để người Tư vấn Hợp pháp đảm bảo rằng hành vi của họ trong giao dịch với khách hàng và tiếp thị dịch vụ của họ trên mạng xã hội và các nơi khác đều duy trì các tiêu chuẩn cao về nghề nghiệp.

GHI CHÚ CỦA ANDREW DUONG RCIC & TEAM

  1. Theo luật Di trú Canada hiện hành, những người làm tư vấn di trú, nhập cư và quốc tịch cần được chính phủ các cấp của Canada cấp phép hành nghề. Mọi cá nhân tổ chức không có phép đều là bất hợp pháp. Khách hàng xin visa nếu cần sử dụng Tư vấn Di trú thì phải sử dụng người Tư vấn Hợp pháp, nếu không hồ sơ visa có thể bị từ chối;
  2. Các đối tượng được hành nghề tư vấn di trú Canada hiện gồm: Chuyên gia Tư vấn Di trú RCIC (người được quản lý cấp phép bởi Đoàn Chuyên gia CICC), Luật sư Canada, và một số các ngành liên quan luật ở Ontario và Quebec. Chi tiết tại đây.
  3. Gần đây, Bộ Di trú Canada IRCC lần đầu tiên tuyên bố các hồ sơ sử dụng Tư vấn Di trú bất hợp pháp sẽ bị từ chối. Chi tiết tại đây.

Tổng hợp: Huệ Chi

Tags trên Visas To Canada: Chống Gian Lận Di Trú, CGLDT – Khuyến cáo của Đoàn Chuyên Gia CICC

Nguồn tin gốc: Trang Web Đoàn Chuyên gia Tư vấn Di trú Canada – CICC