Chính sách – Tuyên Bố Của Bộ Trưởng Di Trú Canada Về Tháng Ba Minh Bạch / Chống Gian Lận

Ngày 02/3/2020, Bộ Trưởng Bộ Di Trú, Tị Nạn & Công Dân Canada ngài Mendicino ra tuyên bố về Tháng Ba, Tháng Minh Bạch Di Trú/ Chống Gian Lận

Statement on Fraud Prevention Month

  • Mỗi năm có hàng triệu người muốn di trú đến Canada để có được các cơ hội tiềm năng của đất nước này;
  • Có những thành phần xấu muốn lợi dụng để trục lợi người di trú, và Chính phủ có trách nhiệm ngăn chặn hành vi gian dối;
  • Rất quan trọng Bạn cần nhớ là KHÔNG AI có thể hứa hẹn kết quả thành công visa di trú. Mọi hồ sơ sẽ được xem xét công tâm trên cùng một hệ quy chiếu;
  • Nếu Bạn muốn có Tư Vấn Di Trú, luôn luôn CHẮC CHẮN RẰNG bạn sử dụng Tư Vấn Di Trú HỢP PHÁP;
  • Nếu những hứa hẹn quá tốt, thì chúng luôn là không thật (too good to be true);
  • Hàng năm, Tháng Ba được chọn là Tháng Minh Bạch, Tháng Chống Gian Dối của Bộ Di Trú IRCC. Để có thể chống gian dối, chúng ta cần luôn đề cao cảnh giác và sáng suốt.

Nguồn tin website chính phủ IRCC