Chính sách – Kéo dài Thời gian Gia hạn Visa/Status đến 31/8/2021

Ngày 31/12/2020, Bộ Di Trú, Tị Nạn và công Dân của Canada thông báo áp dụng chính sách mới cho Tạm Trú Nhân Canada (du học sinh, lao động tạm thời, du khách…).

Theo đó, các Tạm Trú Nhân đang ở trong Canada từ sau 30/01/2020 có visa/status hết hạn trước 31/5/2021 được kéo dài thời gian gia hạn đến ngày 31/8/2021 (thay vì chỉ 90 ngày như luật hiện hành).

Chúc mọi Tạm Trú Nhân Canada tiếp tục tích cực, thực hiện tốt trách nhiệm, tuân thủ luật, và tận dụng được mọi ưu đãi chính sách của Canada cho tạm trú nhân.
Nguồn: website của Bộ Di Trú, Tị Nạn & Công Dân Canada IRCC
Mọi câu hỏi khác, Bạn đừng ngần ngại liên hệ Công ty Canadian Dreams Immigration qua website công ty, hoặc qua ứng dụng Chat Với CDICS.