Chính sách – Du Học Sinh được Gia hạn PGWP thêm 18 Tháng

Ngày 08/01/2021, Bộ Di Trú, Tị Nạn và công Dân của Canada thông báo áp dụng chính sách mới cho Du Học Sinh Canada liên quan đến Giấy Phép Làm Việc Sau Tốt Nghiệp (Post-graduation Open Work Permit).

Theo đó, các Du Học Sinh đang ở trong Canada có PGWP hết hạn từ 30/01/2021 (hoặc sắp hết hạn) được xin thêm một PGWP mới với thời hạn 18 tháng. Các điều kiện cơ bản khác cần được đảm bảo. Ứng viên có thể bắt đầu xin từ ngày 27/01/2021, đến hết ngày 27/7/2021.

Đây là một trong nhiều hành động hỗ trợ tích cực của chính phủ Canada cho du học sinh đến nước này trong mùa dịch covid19.

Chúc mọi Du Học Sinh Canada tiếp tục tích cực, thực hiện tốt trách nhiệm, tuân thủ luật, và tận dụng được mọi ưu đãi về chính sách của Canada cho Du Học Sinh.
Nguồn: website của Bộ Di Trú, Tị Nạn & Công Dân Canada IRCC
Mọi câu hỏi khác, Bạn đừng ngần ngại liên hệ Công ty Canadian Dreams Immigration qua website công ty, hoặc qua ứng dụng Chat Với CDICS.