Chính phủ Canada và chiến lược giáo dục với sinh viên quốc tế

Chính phủ Canada hiện đang xác định chiến lược giáo dục đối với sinh viên quốc tế từ nay đến năm 2022 như sau:

– Nhân đôi số lượng sinh viên quốc tế tại Canada vào năm 2022 (so với mức của năm 2011).
– Tăng số lượng sinh viên quốc tế lựa chọn để ở lại Canada thường trú sau khi tốt nghiệp.
– Giám sát và đánh giá tiến bộ về lộ trình tăng trưởng số sinh viên vào thời điểm vào năm 2018.
– Phát triển một kế hoạch tiếp thị và tăng cường xây dựng thương hiệu để tạo ra tiếng vang tốt hơn trong thị trường ưu tiên.
– Tận dụng mạng lưới cựu du học sinh để làm đòn bẩy phát triển số du học sinh trong tương lai.
– Tăng cường quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế để làm cầu nối thu hút sinh viên quốc tế.
– Có chính sách tăng cường các chương trình học bổng hỗ trợ cho sinh viên quốc tế.

Photo: nikolayhg