CHIẾN DỊCH THÁNG PHÒNG CHỐNG GIAN LẬN NĂM 2024 CỦA ĐOÀN CHUYÊN GIA CICC

Chiến dịch Tháng Phòng chống gian lận năm 2024 của Đoàn Chuyên Gia nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc sử dụng Trang đăng ký công.

Vào ngày 1 tháng 3, Đoàn Chuyên Gia đã phát động một chiến dịch truyền thông xã hội đa ngôn ngữ với một thông điệp thẳng thắn: Nếu bạn chọn làm việc với một nhà tư vấn nhập cư về các vấn đề nhập cư Canada, hãy kiểm tra Trang đăng ký công khai của chúng tôi để xác minh rằng họ được cấp phép bởi Đoàn Chuyên gia Tư vấn Nhập cư và Quốc tịch.

Với tư cách là thành viên của Diễn đàn Phòng chống Gian lận, Đoàn Chuyên Gia CICC tham gia Tháng Phòng chống Gian lận vào tháng 3 hàng năm để giúp công chúng nhận biết, từ chối và báo cáo gian lận. Đối với Đoàn Chuyên Gia, đây là các hoạt động phù hợp với nhiệm vụ của mình là duy trì và bảo vệ nghề tư vấn nhập cư vì lợi ích công cộng.

Năm nay, chiến dịch của Đoàn Chuyên Gia đã tập trung vào việc nâng cao nhận thức về Trang đăng ký công khai, một công cụ thiết yếu để bảo vệ công chúng khỏi gian lận nhập cư. Trang đăng ký công khai liệt kê tất cả các Chuyên gia tư vấn Di trú Canada hợp pháp (RCIC) và Cố vấn nhập cư sinh viên quốc tế hợp pháp (RISIA) và được cấp phép, cho dù ở Canada hay nước ngoài.

Đoàn Chuyên Gia đã tích cực quảng bá Sổ đăng ký công khai tới người tiêu dùng ở Canada và quốc tế ở Ấn Độ, Trung Quốc, Nigeria và Philippines – một số quốc gia có nguồn người nhập cư tiềm năng hàng đầu vào Canada. Chiến dịch kỹ thuật số năm nay bao gồm các bài đăng và video trên mạng xã hội bằng tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Quan Thoại và tiếng Hindi.

Tổng hợp: Huệ Chi

Nguồn tin gốc: Trang Web CICC

Tags trên wbesite VisaToCanada: