CHÀO MỪNG QUAN HỆ VIỆT NAM – CANADA 50 NĂM

CỘT MỐT VÀNG ĐÁNH DẤU 50 NĂM

QUAN HỆ VIỆT NAM – CANADA

Ngày 25 tháng 9 năm 2023

Năm 2023 là năm kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Canada và Việt Nam.

Trong 3 tháng gần đây 8-9-10 năm 2023, Đại Sứ Quán Canada tại Việt Nam đã có nhiều hoạt động ngoại giao chính trị chính thức để đánh dấu cột mốc quan trọng này.

Báo Sài Gòn Giải Phóng liên tục đưa các tin tức liên quan, bao gồm các lợi thế của 2 quốc gia trong chính sách của Hiệp định CPTTP.

Điều này là tín hiệu rất tích cực cho quan hệ chính thống giữa hai nước Canada – Việt Nam nói chung cũng như cho công dân hai nước nói riêng trong mọi lĩnh vực trao đổi văn hóa, giáo dục, kinh tế và đời sống.

Xem thông tin các bài báo:

Dịch & tổng hợp: Andrew Anh Dương

Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Canada tại Việt Nam