Chăm sóc người già và trẻ em

Chăm Sóc Người Già & Trẻ Em là một trong những diện di dân góp phần đáng kể vào tổng số lượng người được nhập cư, với khoảng 5% lượng thường trú dân mới có visa hàng năm đăng ký theo diện này.

Một người có khả năng cung cấp dịch vụ chăm sóc người già & trẻ em và người tàn tật cho một gia đình người Canada tại Canada có thể được cấp phép làm việc (tạm thời) trong 2 năm tại Canada, và sau đó có thể đăng ký xin nhập cư vĩnh viễn nếu thu thập được đủ điều kiện cần thiết trong thời gian làm việc.

Trong suốt thời gian làm việc trong lĩnh vực Chăm Sóc Người Già & Trẻ Em, người lao động được hưởng lương (salary) và chế độ đãi ngộ (benefit) tương tự như một người công dân Canada.

Sau một thời gian làm việc đã đạt đủ điều kiện, người lao động trong lĩnh vực này có thể đăng ký xin nhập cư ngay tại trong nước Canada, tức không cần quay về bản xứ để đăng ký.

Photo: Pixabay | pexels-photo-432722