Chăm sóc khách hàng – Các Hoạt Động tại Việt Nam năm 2023

Một số hình ảnh tiêu biểu về gặp gỡ và chăm sóc khách hàng của The Andrew Duong RCIC & Team Co. (Canada) năm 2023 tại Việt Nam.
Họp mặt đầu Xuân Quý Mão tại Đức Trọng, Lâm Đồng (08.2.2023).

Chọn mũi tên trái phải để xem album