CENTENNIAL COLLEGE

Với bề dày hơn 50 năm, Centennial College từ một trường cao đẳng cộng đồng phát triển thành một cơ sở giáo dục uy tín toàn thế giới.

Sinh viên theo học tại trường được trang bị các kỹ năng cần thiết khi tham gia vào thị trường lao động, và kỹ năng trở thành nhà lãnh đạo tương lai.

Trường hiện giảng dạy hơn 160 chương trình (Kinh doanh, Truyền thông, Nghệ thuật và Thiết kế, Nghiên cứu Y tế, Khoa học, Công nghệ Kỹ thuật, Du lịch và Khách sạnh, Vận tải,… và đào tạo nhiều bậc học (Chứng chỉ, Cao đẳng, Đại học, Sau đại học, Chương trình cấp tốc).

Image by OpenClipart-Vectors from Pixabay