CDICS Hỗ Trợ & Chăm Sóc – Thăm, Chăm Sóc & Tư Vấn Khách Hàng Tại Việt Nam 2020

Một số hình ảnh tiêu biểu về phục vụ & chăm sóc Khách Hàng của Canadian Dreams Immigration năm 2019 tại các tỉnh thành Việt Nam.

More photo, please contact CDICS

Chuỗi Nói Chuyện Cùng Chuyên Gia Di Trú Canada RCIC Talks #1 (2020-1-04)

Chuỗi Nói Chuyện Cùng Chuyên Gia Di Trú Canada RCIC Talks #2 (2020-1-11)

Chuỗi Nói Chuyện Cùng Chuyên Gia Di Trú Canada RCIC Talks #3 (2020-1-18)

 

Tree photo created by jcomp – www.freepik.com