CDICS Hỗ Trợ & Chăm Sóc – Hỗ Trợ Khách Hàng Tại Canada 2015

Một số hình ảnh tiêu biểu về phục vụ & chăm sóc Khách Hàng của Canadian Dreams Immigration năm 2015 tại Canada.

More photo, please contact CDICS.

 

Winnipeg, Manitoba

Winnipeg, Manitoba

Winnipeg, Manitoba

Winnipeg, Manitoba

Winnipeg, Manitoba

Winnipeg, Manitoba

Tree photo created by jcomp – www.freepik.com