CDICS Hỗ Trợ & Chăm Sóc – Hỗ Trợ Khách Hàng Tại Canada 2016

Một số hình ảnh tiêu biểu về phục vụ & chăm sóc Khách Hàng của Canadian Dreams Immigration năm 2016 tại Canada.

More photo, please contact CDICS.

Vancouver, British Columbia

Vancouver, British Columbia

Winnipeg, Manitoba

Winnipeg, Manitoba

 

Tree photo created by jcomp – www.freepik.com