CDICS Hỗ Trợ & Chăm Sóc – Đón Những Khách Hàng Đầu Tiên Đến Canada, Winnipeg 2014

Một số hình ảnh tiêu biểu về phục vụ & chăm sóc Khách Hàng của Canadian Dreams Immigration năm 2014 tại Canada.

More photo, please contact CDICS.

Bạn Huỳnh Hồ Nhật Trung (đã có PR Canada sau thời gian du học theo kế hoạch CDICS)

Bạn Vòng Mẫn Nhi (đã có PR Canada sau thời gian du học theo kế hoạch CDICS)

 

Tree photo created by jcomp – www.freepik.com