CÂU CHUYỆN TÒA ÁN – YÊU CẦU TIẾNG ANH/ PHÁP TRONG HỒ SƠ XIN WORK PERMIT CANADA

NGHỀ LÀM BÁNH

tại Canada

FEDERAL COURT CANADA (Citation 2020FC268)

Ngày 19 tháng 2 năm 2020, Tòa Liên Bang Canada (FC) đã ra quyết định chấp thuận khiếu kiện của đương đơn (quốc tịch Pakistan). Đương đơn kiện Bộ Di Trú Canada (IRCC) về việc đã từ chối hồ sơ xin visa Lao động của mình vì lý do thiếu điều kiện về giao tiếp ngoại ngữ bằng tiếng Anh/ Pháp. 

Đương đơn là thợ làm bánh, xin được việc tại một tiệm bánh ở Canada nhưng không có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh/ Pháp. Tuy vậy, đương đơn đã cung cấp thông tin chứng minh cho việc bản thân vẫn có đủ điều kiện để làm việc tốt tại Canada trong công việc cụ thể của mình, mà không cần có khả năng giao tiếp bằng 1 trong 2 ngôn ngữ chính thức  theo quy định của Canada là tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Hồ sơ xin visa bị từ chối bởi IRCC cũng vì lý do trên.

Bằng nhiều lý do, bao gồm (không giới hạn) nhận định thấy sự thật bản chất công việc của đương đơn không nhất thiết cần giao tiếp bằng tiếng Anh/Pháp, khả năng quay về nước của đương đơn, tiêu chuẩn kép (dual intent) trong xin visa di trú Canada, giới hạn của hệ thống xin LMIA trong lựa chọn ngôn ngữ làm việc thích hợp, etc. quan tòa đã đồng ý với đương đơn và bác quyết định của IRCC.

Hồ sơ của đương đơn được xem xét lại, bởi một nhân viên di trú mới.

Nguồn: FEDERAL COURT CANADA

Dịch và tóm lược: Andrew Duong, BSc, RCIC

27.05.2023

DISCLAIMER – KHUYẾN NGHỊ

Nội dung được chia sẻ của bài viết mang ý nghĩa cung cấp thông tin tích cực và hữu ích đến đại chúng có nhu cầu di trú để tham khảo, và không phải là tư vấn di trú chính thức. Do vậy, dù nội dung có thể thiếu/ sai sót nhưng do chúng không mang tính đảm bảo cho bất kỳ kết quả áp dụng nào, chúng tôi miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan.

Nội dung được trích dẫn từ thông tin chính thức trên website của Tòa Án Liên Bang Canada, công khai cho mọi người truy cập. Nhận định của cá nhân người viết mang tính xây dựng, tích cực, không hướng đến cá nhân nhân vật liên quan, với mong muốn cải thiện nền di trú Canada lành mạnh văn minh.