CÂU CHUYỆN TÒA ÁN – TIN TỐT CHO GIỚI TÀI XẾ XE TẢI MUỐN LÀM VIỆC TẠI CANADA

TIN TỐT CHO TÀI XẾ XE TẢI

Làm việc tại Canada, có khả thi?

TÓM LƯỢC
  • Anh SS, người Ấn Độ, có gia đình và 1 con nhỏ tại Ấn Độ, hiện sống và làm tài xế xe tải đường dài tại UAE được hơn 10 năm. Anh SS có được LMIA cho vị trí tài xế xe tải tại Canada, sau đó xin Work Permit nhưng không may lại bị từ chối.
  • Lý do từ chối của nhân viên Bộ Di trú bao gồm: kinh nghiệm làm việc không tương thích khiến đương đơn có thể không làm tốt công việc tại Canada, và độ gắn kết gia đình từ Ấn Độ không cao khiến đương đơn có thể không rời Canada
  • Anh SS nộp đơn xin cứu xét lên Tòa Liên Bang Canada.
  • Sau khi xem xét kỹ hồ sơ năng lực và gia đình của anh SS cũng như ghi chú lý do từ chối của Bộ Di trú, Tòa Liên bang chấp thuận đơn khiếu nại của SS, hồ sơ xin WP của SS được yêu cầu xem xét lại, bởi một Immigration Officer khác (nhân viên Bộ Di trú khác).
NHẬN ĐỊNH TỪ CHUYÊN GIA DI TRÚ CANADA
  1.  Anh SS đã may mắn khi Quan tòa của Tòa Liên Bang Canada đã thông cảm và hiểu được bản chất của công việc của Anh hiện đang làm (tại UAE) và công việc đang xin làm tại Canada có sự tương đồng về bản chất. Việc điều kiện lái xe khác nhau ở 2 quốc gia như Bộ Di trú nêu ra là không hợp lý.
  2. Anh SS cũng may mắn ở chỗ Quan tòa đã thấu cảm việc đi làm xa (10 năm) của anh SS là đáng thông cảm thay vì đánh giá thấp mức độ quan trọng của gia đình như nhận định của Bộ Di trú. Quan tòa đã cho thấy tính nhân đạo cao trong quyết định của mình.
  3. Kết quả tích cực của hồ sơ SS mang lại nhiều hy vọng cho giới tài xế xe tải đường dài muốn xin visa làm việc vào Canada.
Dịch & thảo luận: Andrew Duong, BSc, RCIC (12-2023)

Nguồn: Federal Court Canada

DISCLAIMER – KHUYẾN NGHỊ

Nội dung được chia sẻ của bài viết mang ý nghĩa cung cấp thông tin tích cực và hữu ích đến đại chúng có nhu cầu di trú để tham khảo, và không phải là tư vấn di trú chính thức. Do vậy, dù nội dung có thể thiếu/ sai sót nhưng do chúng không mang tính đảm bảo cho bất kỳ kết quả áp dụng nào, chúng tôi miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan.

Nội dung được trích dẫn từ thông tin chính thức trên website của Tòa Án Liên Bang Canada, công khai cho mọi người truy cập. Nhận định của cá nhân người viết mang tính xây dựng, tích cực, không hướng đến cá nhân nhân vật liên quan, với mong muốn cải thiện nền di trú Canada lành mạnh văn minh.