CÂU CHUYỆN TÒA ÁN – LẦN NỮA NGƯỜI XIN VISA LAO ĐỘNG KHÔNG BIẾT TIẾNG ANH ĐƯỢC BÊNH VỰC

NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG BIẾT TIẾNG ANH

có thể được xét lại hồ sơ xin visa đã bị từ chối

Ngày 08 tháng 6 năm 2023, Tòa Án Liên Bang Canada ra phán quyết chấp nhận đơn kiện của L.C (quốc tịch Hy Lạp) kiện Bộ Di trú Canada đã từ chối đơn xin visa lao động của mình với lý do “đương đơn thiếu bằng cấp tiếng Anh, dẫn đến nghi ngờ không rời Canada theo quy định”.
Thẩm phán McDonald sau khi xem xét các chi tiết, đã bác lập luận của nhân viên chính phủ (IRCC Officers) khi từ chối đơn xin visa của L.C mặc dù đương đơn đã có sự hỗ trợ của người chủ lao động xác nhận rằng L.C. sẽ làm việc được tốt sau khi vượt qua phỏng vấn. Đương đơn cũng có nộp lịch sử du lịch và chi tiết đó đã phát huy tác dụng khi được quan tòa sử dụng làm lý do để đưa ra quan điểm tin tưởng đương đơn sẽ tiếp tục chấp hành tốt luật lệ như đã từng.
Hồ sơ được gửi lại Bộ Di trú và yêu cầu được xét lại từ đầu bởi một nhân viên mới.
NHẬN ĐỊNH TỪ CHUYÊN GIA DI TRÚ CANADA
  • Tiếp theo các bản án dân sự liên quan di trú cụ thể là người lao động không tiếng Anh (hoặc Pháp) được Tòa Án Canada bênh vực khi xin visa lao động vào Canada, thì đây là một tin vui mới nhất cho họ. Điều quan trọng là đương đơn cần chứng minh rằng mình vẫn sẽ làm việc được tốt với năng lực giao tiếp tiếng Anh (hoặc Pháp) có hạn, bằng các bằng chứng và lập luận thỏa đáng.
  • Lịch sử du lịch của đương đơn sẽ phát huy tác dụng tích cực khi sử dụng đúng lúc.
Dịch & thảo luận: Andrew Duong, BSc, RCIC (6-2023)

Nguồn: IRCC

DISCLAIMER – KHUYẾN NGHỊ

Nội dung được chia sẻ của bài viết mang ý nghĩa cung cấp thông tin tích cực và hữu ích đến đại chúng có nhu cầu di trú để tham khảo, và không phải là tư vấn di trú chính thức. Do vậy, dù nội dung có thể thiếu/ sai sót nhưng do chúng không mang tính đảm bảo cho bất kỳ kết quả áp dụng nào, chúng tôi miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan.

Nội dung được trích dẫn từ thông tin chính thức trên website của Tòa Án Liên Bang Canada, công khai cho mọi người truy cập. Nhận định của cá nhân người viết mang tính xây dựng, tích cực, không hướng đến cá nhân nhân vật liên quan, với mong muốn cải thiện nền di trú Canada lành mạnh văn minh.