CÂU CHUYỆN TÒA ÁN – DU HỌC CANADA CHO NGƯỜI LỚN TUỔI & HOÀN CẢNH PHỨC TẠP

DU HỌC CANADA ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐÃ ĐI LÀM, ĐÃ LỚN TUỔI

là hoàn toàn khả thi nếu bạn có một hồ sơ chuẩn mực.

TÓM LƯỢC
Ngày 29/01/2018, Thẩm phán của Tòa án Liên bang Canada ra phán quyết chấp thuận đơn xin cứu xét của anh OTT (quốc tịch Nigeria) kiện Bộ Di trú Canada IRCC đã từ chối đơn xin Giấy phép Học tập (Study Permit/ SP) của mình vào năm 2016 và 2017. Lần thứ nhì SP bị từ chối khiến anh OTT kiện ra Tòa Liên bang lần này.
Anh OTT được nhận vào học chương trình Cao học về Khoa học Người Tàn Tật (Winnipeg MB) trong 2 năm bắt đầu từ 2018. Anh trước đó có bằng Khoa Học Xã Hội, đang làm việc quản lý cho công ty gia đình (tự sở hữu) từ 2012. Anh OTT hiện 40 tuổi, có gia đình và 3 con nhỏ tại Nigeria.
Nhân viên IRCC từ chối hồ sơ của OTT vì nhiều lý do trong đó bao gồm 2 lý do chính: đương đơn không chứng minh được lý do tại sao chuyển đổi ngành học, và không chứng minh được sẽ rời Canada sau tốt nghiệp.
Ở lần nộp hồ sơ thứ nhì, anh OTT đã nộp nhiều lý do & bằng chứng liên quan để chứng minh cho việc lựa chọn ngành học mới của mình là hợp lý (để bổ sung kiến thức gốc & mở rộng khả năng nghề nghiệp tương lai), và chứng minh tính khả thi của kế hoạch đó (tài chính đầy đủ, có vợ chăm sóc công việc khi anh đi vắng…).
Quan tòa sau khi xem xét kỹ lưỡng hồ sơ, đã phát hiện ra nhân viên IRCC có lỗi khi không xem trọng lý do anh OTT đưa ra để có động lực thay đổi ngành học là giúp đỡ người tàn tật, và các chi tiết khác chứng minh OTT sẽ quay về nước, ngược lại nhận định của nhân viên IRCC. Nhân viên IRCC đã không nói rõ lý do không xem xét, hay/và đã xem xét nhưng không chấp nhận các bằng chứng này. Quan tòa nhận định rằng việc bỏ qua các bằng chứng là lỗi của IRCC, và hồ sơ nên được xem xét lại lần nữa.
Hồ sơ của anh OTT được trả về IRCC, để được xem xét lại bởi một nhân viên IRCC mới.
NHẬN ĐỊNH TỪ CHUYÊN GIA DI TRÚ CANADA
  1. Quan tòa có vẻ thông cảm với lý do chọn ngành mới của anh OTT theo hướng giúp đỡ người tàn tật (có tính nhân văn) và bị thuyết phục bởi lý do anh đưa ra bảo vệ cho ý định thay đổi này.
  2. Tuy vậy, trách nhiệm của Quan tòa không phải định lượng lại, đánh giá lại nhận định của nhân viên IRCC khi xem xét các bằng chứng, mà chỉ xem xét nhân viên IRCC có mắc lỗi khi xem xét các bằng chứng hay không. Ở đây, nhân viên IRCC đã mắc lỗi khi không nói rõ tại sao các bằng chứng của đương đơn nộp không được chấp thuận.
  3. Theo luật Canada, Quan tòa cũng sẽ không quyết định thay IRCC cấp hay từ chối visa, chỉ xét các sai sót trong quá trình ra quyết định, và nếu có thì yêu cầu IRCC xét lại hồ sơ. Lúc đó, hồ sơ sẽ (đương nhiên) được xét lại bởi một nhân viên (nhóm nhân viên) mới.
  4. Anh OTT có may mắn khi được Tòa Liên bang thông cảm và phát hiện ra lỗi của nhân viên IRCC, khiến hồ sơ của anh được xét lại, nối tiếp được hy vọng. Dù việc xem xét lại không đảm bảo chắc chắn visa sẽ được cấp, nhưng việc Tòa Liên bang yêu cầu xét lại sự từ chối cũng đã làm cho hy vọng được chấp thuận tăng cao. Hồ sơ mới cần được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nữa cho IRCC xem xét lại,
  5. Cho thấy, việc du học của người đã đi làm đã lớn tuổi (mature students)  và thậm chí có lý lịch khó… là vẫn khả thi, một khi bạn có được một hồ sơ chuẩn mực.
Dịch & thảo luận: Andrew Duong, BSc, RCIC (7-2023)

Nguồn: Federal Court Canada

DISCLAIMER – KHUYẾN NGHỊ

Nội dung được chia sẻ của bài viết mang ý nghĩa cung cấp thông tin tích cực và hữu ích đến đại chúng có nhu cầu di trú để tham khảo, và không phải là tư vấn di trú chính thức. Do vậy, dù nội dung có thể thiếu/ sai sót nhưng do chúng không mang tính đảm bảo cho bất kỳ kết quả áp dụng nào, chúng tôi miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan.

Nội dung được trích dẫn từ thông tin chính thức trên website của Tòa Án Liên Bang Canada, công khai cho mọi người truy cập. Nhận định của cá nhân người viết mang tính xây dựng, tích cực, không hướng đến cá nhân nhân vật liên quan, với mong muốn cải thiện nền di trú Canada lành mạnh văn minh.