CÂU CHUYỆN TÒA ÁN – DU HỌC CANADA CHO NGƯỜI ĐÃ LỚN TUỔI CÓ KHẢ THI

DU HỌC CANADA

Độ tuổi trung bình là dưới 18 tuổi. Từ 25-30 thì được xem là lớn tuổi so với độ tuổi đi học.

TÓM LƯỢC
Ngày 3/3/2020, Tòa Án Liên bang Canada ra phán quyết chấp thuận đơn xin cứu xét của anh AAI (quốc tịch Nigeria), kiện Bộ Di trú Canada IRCC đã từ chối đơn xin Giấy phép Học tập của mình, đã nộp hai (2) lần và sự từ chối lần thứ hai dẫn đến vụ việc hôm nay.
Anh AAI đã tốt nghiệp Cử Nhân Khoa Học Máy Tính (2014), có thỉnh giảng một năm, sau đó tìm việc cho đến thời điểm xin đi du học. Anh ruột của AAI là bác sĩ tâm lý tại Canada, có đơn bảo lãnh tài chính cho AAI học khóa học Quản Trị Kinh Doanh 3 năm tại Canada.
Sau khi xem xét các lý do từ chối hồ sơ của IRCC, Tòa Liên bang nhận thấy có nhiều sai sót về luật, bao gồm: không xét sự bảo lãnh tài chính, chưa giải thích rõ lý do đưa ra nhận định “không quay về”, “nghề nghiệp không phù hợp”, “thiếu lịch sử du lịch”…
Tòa đã đồng ý khiếu kiện của anh AAI, yêu cầu trả hồ sơ xin Giấy phép Học tập của anh AAI về IRCC để xem xét lại, bởi một nhân viên mới.
NHẬN ĐỊNH TỪ CHUYÊN GIA DI TRÚ CANADA
  • Về độ tuổi du học, trung bình đa số thông thường là dưới 18, nên với độ tuổi của anh AAI khi đã tốt nghiệp đại học, làm việc và tìm việc vài năm, trong khoảng 25-30, thì đã xem như lớn tuổi.
  • Anh AAI có thể lựa chọn cách nộp lại hồ sơ mới hoặc kiện lên Tòa án Liên bang (như đã làm). Trong khi khiếu kiện là một quá trình phức tạp và gay go, thì việc nộp lại hồ sơ mới là thông thường nhất. Khi đó, nếu muốn nộp lại hồ sơ mới thì rất cần có một hồ sơ mới thật chuẩn mực hỗ trợ mới hy vọng thay đổi (đổi ngược) kết quả visa.
  • Tòa Liên bang không quyết định thay cho việc cấp và từ chối visa, chỉ xét quá trình cấp và từ chối visa của các cơ quan khác đã tuân thủ đầy đủ quy định của luật hay chưa mà yêu cầu chỉnh sửa.
  • Dù sao đi nữa, đây cũng là một tin sáng chứa đựng nhiều hy vọng cho người muốn du học Canada khi đã lớn tuổi, đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng hoặc thậm chí đã đi làm. Bạn cần có mục tiêu và quyết tâm rõ ràng để có thể thành công xin visa du học.
Dịch & thảo luận: Andrew Duong, BSc, RCIC (7-2023)

Nguồn: Federal Court Canada

DISCLAIMER – KHUYẾN NGHỊ

Nội dung được chia sẻ của bài viết mang ý nghĩa cung cấp thông tin tích cực và hữu ích đến đại chúng có nhu cầu di trú để tham khảo, và không phải là tư vấn di trú chính thức. Do vậy, dù nội dung có thể thiếu/ sai sót nhưng do chúng không mang tính đảm bảo cho bất kỳ kết quả áp dụng nào, chúng tôi miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan.

Nội dung được trích dẫn từ thông tin chính thức trên website của Tòa Án Liên Bang Canada, công khai cho mọi người truy cập. Nhận định của cá nhân người viết mang tính xây dựng, tích cực, không hướng đến cá nhân nhân vật liên quan, với mong muốn cải thiện nền di trú Canada lành mạnh văn minh.