CÂU CHUYỆN TÒA ÁN – GIẢ DANH LUẬT SƯ/ CHUYÊN GIA TƯ VẤN DI TRÚ CANADA

Một công dân Canada sống tại thành phố Winnipeg bang Manitoba vừa bị Hải Quan Cửa Khẩu Canada (CBSA) truy tố vì vi phạm nghiệm trọng Luật Di Trú của quốc gia này. Tòa Án Bang Manitoba đã đưa ra xét xử vụ án vào ngày 19/12/2016.

Nội dung chính vi phạm của người này là “giả danh Luật Sư Di Trú Canada để cung cấp dịch vụ tư vấn di trú đến Canada có thu phí trong khi Luật nghiêm cấm người không được công nhận Luật Sư / Luật Sư Di Trú được làm việc này dưới mọi hình thức”.

Một lần nữa, Chính Phủ Canada đã thể hiện sự quyết tâm trong củng cố lại uy tín của hệ thống di dân Canada, vốn đã bị quá nhiều sự lạm dụng, bằng cách thực thi Điều Luật C-35 – Bổ Sung Chỉnh sửa Luật Di Trú, có hiệu lực từ ngày 30 tháng 6 năm 2011.

Thực thi luật pháp nghiêm chỉnh đã là thói quen của người Canada, tạo nên uy tín của đất nước Canada, và bảo vệ sự thực thi luật pháp luôn là bước đi tốt của Chính phủ.

DISCLAIMER – KHUYẾN NGHỊ

Nội dung được chia sẻ của bài viết mang ý nghĩa cung cấp thông tin tích cực và hữu ích đến đại chúng có nhu cầu di trú để tham khảo, và không phải là tư vấn di trú chính thức. Do vậy, dù nội dung có thể thiếu/ sai sót nhưng do chúng không mang tính đảm bảo cho bất kỳ kết quả áp dụng nào, chúng tôi miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan.

Nội dung được trích dẫn từ thông tin chính thức trên website của Tòa Án Liên Bang Canada, công khai cho mọi người truy cập. Nhận định của cá nhân người viết mang tính xây dựng, tích cực, không hướng đến cá nhân nhân vật liên quan, với mong muốn cải thiện nền di trú Canada lành mạnh văn minh.

Image by Pete Linforth from Pixabay