CAPIC ĐỀ NGHỊ IRCC – BẢO VỆ DANH TIẾNG NGÀNH DI TRÚ CANADA (CHỐNG TƯ VẤN BẤT HỢP PHÁP)

KHUYẾN NGHỊ BẢO VỆ DANH TIẾNG DI TRÚ CANADA

CAPIC HIỆP HỘI CHUYÊN GIA TVDT CANADA

THAM KHẢO

Ngày 21/9/2023, Hiệp Hội Chuyên Gia Tư Vấn Di Trú Canada (CAPIC) đã gửi kiến nghị chính thức của mình lên Bộ trưởng Di Trú Canada (IRCC Minister) để đề xuất các kiến nghị của hiệp hội trong việc bảo vệ danh tiếng ngành di trú Canada, ngăn ngừa tư vấn di trú xấu (đối tượng không hợp pháp, gian lận, lừa đảo).

Trong đó, CAPIC đã chỉ rõ ra đối tượng tư vấn di trú Canada không hợp pháp hay Unauthorized Practitioners (UAP) và các sơ hở hiện tại bị lợi dụng bởi đối tượng UAP hiện nay.

CAPIC đã tóm lược các biện pháp ngăn chặn, khuyến cáo và hình phạt của chính phủ Canada cũng như của các Bang, các Tòa án… đối với UAP ở thời điểm hiện tại.

CAPIC cuối cùng đưa ra thêm nhiều đề xuất cho IRCC trong việc bổ sung biện pháp ngăn chặn hiệu quả hơn, chặt chẽ hơn các UAP lợi dụng lách luật và làm sai luật để trục lợi, lừa dối khách hàng, làm xấu hình ảnh hệ thống di trú Canada.

Ba nội dung chính đề xuất bổ sung bởi CAPIC:

  1. Khắc phục các khuyết điểm trên hệ thống hiện hành
  2. Tăng cường các biện pháp xử lý
  3. Đề xuất sự tham gia (chống UAP) của Đoàn Chuyên Gia TVDT Canada (the College CICC)

Dịch & tóm lược: Andrew Duong, RCIC (11-2023)