CAPE BRETON UNIVERSITY (CBU)

Cape Breton University (CBU) là một trong những trường Đại học trẻ nhất và đầy nhiệt huyết ở Canada cung cấp các chương trình giáo dục toàn diện như Nghệ thuật tự do, Kinh doanh, Khoa học và Công nghệ.

Chương trình nổi bật Cape Breton University (CBU):
♦ Quản trị Nhà hàng Khách sạn và Du lịch (hệ Đại học 03 năm và gồm 2 kỳ thực tập hưởng lương)
♦ Quản trị Kinh doanh (Marketing, Kế toán, Chuỗi cung ứng, Tài chính, Nguồn nhân lực, Khởi nghiệp)
♦ Cử nhân Kỹ sư (BET) – Môi trường, Điện tử và Điều khiển, Dầu khí
♦ Cử nhân Khoa học Sức khỏe (Sức khỏe cộng đồng)
♦ Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh – MBA (Phát triển kinh tế cộng đồng)

Image by OpenClipart-Vectors from Pixabay