CẬP NHẬT – CÁC CHƯƠNG TRÌNH QUEBEC 2024 – BÀI 3, INVESTOR & SELF-EMPLOYED

CẬP NHẬT MỚI 2024 VỀ NHỮNG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ Ở TỈNH QUEBEC

Chương trình đầu tư – INVESTOR

Điều kiện lựa chọn đối với chương trình đầu tư như sau

1° có kinh nghiệm quản lý ít nhất 2 năm;

2° cùng với vợ/chồng hoặc bạn đời chung sống của họ nếu có một tài sản ròng có nguồn gốc hợp pháp phải được chứng minh và có giá trị ít nhất là 2 000 000 $ CAD, số tiền này không bao gồm số tiền tặng cho nhận được trong vòng 6 tháng trước ngày nộp đơn ;

3° có bằng tốt nghiệp đạt được trước ngày nộp đơn và tương ứng ít nhất ở Quebec với bằng tốt nghiệp trung học;

4° có kiến ​​thức về tiếng Pháp nói và nghe ở cấp độ 7 trở lên theo thang trình độ tiếng Pháp của Quebec;

5° không trễ hơn 120 ngày kể từ ngày Bộ trưởng yêu cầu, thực hiện đầu tư có thời hạn trong 5 năm với số tiền 1 000 000 $ và khoản đóng góp tài chính trị giá 200 000 $ đóng cho IQ Immigrants Investisseurs Inc., thông qua một trung gian tài chính tham gia và theo thỏa thuận đầu tư được ký kết với công ty đó;

6° đã được cấp giấy phép lao động sau khi được Quebec chọn. Đương đơn phải làm đơn xin giấy phép lao động trong vòng 6 tháng sau khi có quyết đinh cúa Quebec;

7° trong vòng 2 năm kể từ ngày cấp giấy phép lao động này, đương đơn đã ở Quebec trong thời gian ít nhất 6 tháng và họ hoặc vợ/chồng hoặc bạn đời chung sống của họ đã ở Quebec trong một khoảng thời gian khác ít nhất là 6 tháng.

Chương trình tự làm chủ – SELF-EMPLOYED

Điều kiện lựa chọn đối với chương trình tự làm chủ như sau:

1° có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong nghề của mình;

2° nếu nghề nghiệp thuộc danh mục nghề do Bộ trưởng quy định thì phải đáp ứng một trong các yêu cầu sau:

  1. a) được phép hành nghề này ở Québec;
  2. b) được đào tạo hoặc có bằng tốt nghiệp được cơ quan quản lý về nghề này ở Quebec công nhận một phần hoặc toàn bộ, có thời hạn không quá 5 năm kể từ ngày nộp đơn

3° cùng với vợ/chồng hoặc bạn đời chung sống của họ nếu có một tài sản ròng có nguồn gốc hợp pháp phải được chứng minh và có giá trị ít nhất là 100 000 $ CAD, số tiền này không bao gồm số tiền tặng cho nhận được trong vòng 6 tháng trước ngày nộp đơn ;

4° có bằng tốt nghiệp đạt được trước ngày nộp đơn và tương ứng ít nhất ở Quebec với bằng tốt nghiệp trung học;

5° có kiến ​​thức về tiếng Pháp nói và nghe ở cấp độ 7 trở lên theo thang trình độ tiếng Pháp của Quebec;

6° Đặt tiền cọc 50 000 $ CAD cho một tổ chức tài chánh nếu đương đơn muốn hành nghề trong vùng Communauté métropolitaine de Montréal hoặc 25 000 $ nếu đương đơn hành nghề ngoài vùng Communauté métropolitaine de Montréal.

*****

Tổng hợp, dịch: Hung-Viet Can, RCIC (Quebec)

VisasToCanada TAGS: News Immigration-Di trú Canada, News Di trú bang Quebec, News Định cư Quebec Business, News Biz Immigration

Nguồn tham khảo: Website Chính phủ Quebec