CẬP NHẬT – CÁC CHƯƠNG TRÌNH QUEBEC 2024 – BÀI 2, KINH NGHIỆM QUEBEC

CẬP NHẬT MỚI 2024 VỀ NHỮNG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ Ở TỈNH QUEBEC

Chương trình Kinh Nghiệm Quebec

Bộ trưởng chọn người nước ngoài trong khuôn khổ của  Chương trình Programme de l’expérience québécoise nếu người đó đáp ứng các điều kiện lựa chọn chung của chương trình và một trong hai thành phần của chương trình:

1° Sinh viên tốt nghiệp từ Quebec;

2° Lao động nước ngoài tạm thời.

Điều kiện lựa chọn chung cho chương trình như sau:

– có kiến ​​thức về tiếng Pháp nói và nghe ở cấp độ 7 trở lên theo Thang trình độ tiếng Pháp của Quebec;

– nếu có vợ/chồng hoặc bạn đời chung sống đi kèm, người đó phải có có trình độ tiếng Pháp nói và nghe ở cấp độ 4 trở lên theo Thang trình độ tiếng Pháp của Quebec;

Diện sinh viên tốt nghiệp Quebec

Điều kiện chọn lọc của diện Sinh viên tốt nghiệp như sau:

1° sống ở lại Quebec;

2° trong vòng 3 năm trước ngày nộp đơn, đã được một cơ sở giáo dục ở Quebec cấp bằng tốt nghiệp đại học (bằng tú tài, bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ), bằng cao đẳng kỹ thuật, bằng trung cấp nghề ít nhất 1 800 giờ hoặc bằng trung cấp nghề và chứng chỉ chuyên môn cộng lại ít nhất là được 1 800 giờ và dẫn đến một nghề nhất định;

3° đã ở Quebec với mục đích chính là học tập ở đó mà ít nhất một nửa thời gian của chương trình học được xác nhận bằng bằng tốt nghiệp nêu ở đoạn 2.

4° đáp ứng một trong các yêu cầu sau:

  1. a) đã hoàn thành chương trình này hoặc chương trình này bằng tiếng Pháp;
  2. b) đã hoàn thành ít nhất 3 năm học trung học hoặc sau trung học toàn thời gian bằng tiếng Pháp;

5° có kiến ​​thức về viết tiếng Pháp từ cấp độ 5 trở lên theo thang trình độ tiếng Pháp của Quebec.

Diện lao động nước ngoài tạm thời

Điều kiện lựa chọn đối với thành phần Người lao động nước ngoài tạm thời như sau:

1° lưu trú tại Quebec với mục đích chính là làm việc hoặc tham gia vào một chương trình trao đổi thanh thiếu niên được bảo vệ theo một thỏa thuận quốc tế do Quebec ký kết hoặc một thỏa thuận quốc tế được ký kết bởi Canada, hoặc bằng cách có giấy phép lao động;

2° thực sự chiếm giữ công việc toàn thời gian ở Quebec trong ngành nghề thuộc loại FEER 0, 1, 2 hoặc 3;

3° đã làm công việc phù hợp với yêu cầu của đoạn 2 trong thời gian ít nhất 2 năm trong 3 năm trước ngày nộp đơn. “.

*****

Tổng hợp, dịch: Hung-Viet Can, RCIC (Quebec)

VisasToCanada TAGS: News Immigration-Di trú Canada, News Di trú bang Quebec, News Định cư Quebec Lao động, News Định cư LĐKN, News Du học sinh, News Lao động tạm thời

Nguồn tham khảo: Website Chính phủ Quebec