CẬP NHẬT – CÁC CHƯƠNG TRÌNH QUEBEC 2024 – BÀI 1, TAY NGHỀ KỸ NĂNG

CẬP NHẬT MỚI 2024 VỀ NHỮNG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ Ở TỈNH QUEBEC

Chương trình tay nghề

Chương trình này dành cho bạn nếu bạn muốn nhập cư vĩnh viễn vào Quebec để làm việc ở đó.

Trong chương trình này, bạn phải khai nguyện vọng mong muốn nhập cư vào Quebec để làm việc ở đó. Nếu hồ sơ của bạn phù hợp với tiêu chí tìm kiếm ở Quebec, bạn sẽ nhận được lời mời làm đơn xin CSQ, tức giấy nhận vào Quebec.

Quebec chọn người nước ngoài trong khuôn khổ của Programme de sélection des travailleurs qualifiés (Chương trình tuyển chọn) nếu họ đáp ứng lựa chọn của một trong những diện sau đây:

1° Trình độ chuyên môn cao và kỹ năng chuyên môn;

2° Kỹ năng trung cấp và thủ công;

3° Các ngành nghề được quy định;

4° Tài năng đặc biệt.

 Diện 1: Trình độ chuyên môn cao và kỹ năng chuyên môn 

Điều kiện lựa chọn như sau:

1° có nghề thuộc loại FEER 0, 1 hoặc 2 mà việc hành nghề của họ không yêu cầu bất kỳ sự cho phép nào ở Quebec;

2° có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực này ít nhất một năm trong vòng 5 năm trước ngày nộp đơn;

3° có bằng tốt nghiệp nhận được trước ngày nộp đơn và tương ứng ít nhất ở Quebec với bằng tốt nghiệp đại học, bằng tốt nghiệp cao đẳng kỹ thuật, bằng trung học chuyên nghiệp, chứng chỉ chuyên môn, chứng chỉ học cao đẳng hoặc bằng trung học chuyên nghiệp theo sau đó là chứng chỉ chuyên môn;

4° có kiến ​​thức về tiếng Pháp nói và nghe ở cấp độ 7 trở lên và kiến ​​thức viết ở cấp độ 5 trở lên theo Thang trình độ tiếng Pháp của Quebec;

5° nếu có vợ/chồng hoặc bạn đời chung sống trong đơn xin, người đó phải có trình độ tiếng Pháp nói và nghe ở cấp độ 4 trở lên theo Thang trình độ tiếng tiếng Pháp của Quebec.

Để tính thời gian kinh nghiệm, thời gian thực tập trong lúc học được coi là kinh nghiệm làm việc tuân thủ các yêu cầu của khoản này, trong vòng 5 năm trước ngày nộp đơn. Thời gian tính toán của các đợt thực tập không được vượt quá 3 tháng.

Về bằng cấp, bằng tốt nghiệp đại học phải có ít nhất 30 tín chỉ nếu được cấp bởi cơ sở giáo dục Quebec hoặc ít nhất một năm học toàn thời gian trong các trường hợp khác; bằng trung học chuyen nghiệp, chứng chỉ chuyên môn và chứng chỉ cao đẳng phải chứng thực ít nhất 900 giờ nếu chúng được cấp bởi cơ sở giáo dục Quebec hoặc ít nhất một năm học toàn thời gian trong các trường hợp khác; bằng trung học chuyên nghiệp kèm theo chứng chỉ chuyên môn phải chứng thực ít nhất 900 giờ và phải dẫn đến một nghề nhất định và được cấp bởi cơ sở giáo dục Quebec.

Diện 2: Kỹ năng trung cấp và thủ công

Điều kiện lựa chọn như sau:

1° có nghề thuộc loại FEER 3, 4 hoặc 5 mà việc hành nghề của họ không yêu cầu bất kỳ sự cho phép nào ở Quebec;

2° có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực này ít nhất là 2 năm, trong đó có ít nhất một năm ở Quebec, trong vòng 5 năm trước ngày nộp đơn;

3° có bằng tốt nghiệp nhận được trước ngày nộp đơn và tương ứng ít nhất ở Quebec với bằng tốt nghiệp trung học, bằng trung học chuyên nghiệp, chứng chỉ chuyên môn hoặc chứng chỉ cao đẳng;

4° có kiến ​​thức về tiếng Pháp nói và nghe từ cấp độ 5 trở lên theo Thang trình độ tiếng Pháp của Quebec;

5° nếu có vợ/chồng hoặc bạn đời chung sống trong đơn xin, người đó phari có trình độ tiếng Pháp nói và nghe ở cấp độ 4 trở lên theo Thang trình độ tiếng Pháp của Quebec.

Để tính thời gian kinh nghiệm làm việc một năm ở Quebec, một chương trình thực tập thực hiện ở Quebec trong chuyên ngành của mình thuộc chương trình học để lấy bằng tốt nghiệp, trong vòng 5 năm trước ngày nộp đơn được đồng hóa với kinh nghiệm làm việc.

Để tính thời gian kinh nghiệm làm việc ngoài khoảng thời gian một năm ở Quebec, những điều sau đây được coi là kinh nghiệm làm việc đáp ứng đièu kiện:

– kinh nghiệm làm việc có được bên ngoài Quebec trong một nghề thuộc cùng loại chuyên môn rộng, theo nghĩa của National Occupation Classification (NOC);

– một đợt thực tập trong lĩnh vực chuyên môn của mình thuộc chương trình học để lấy bằng tốt nghiệp.

Thời gian của chương trình thực tập không quá 3 tháng.

Yêu cầu về bằng cấp:

– bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp không do cơ sở giáo dục ở Quebec cấp phải chứng thực ít nhất một năm học toàn thời gian;

– chứng chỉ chuyên môn phải chứng thực ít nhất 600 giờ nếu được cấp bởi cơ sở giáo dục ở Quebec hoặc ít nhất một năm học toàn thời gian trong các trường hợp khác;

– chứng chỉ cao đẳng phải chứng thực ít nhất 900 giờ nếu được cấp bởi cơ sở giáo dục ở Quebec hoặc ít nhất một năm học toàn thời gian trong các trường hợp khác.

Diện 3: Các ngành nghề được quy định

Điều kiện lựa chọn như sau:

1° có nghề nghiệp được liệt kê trong danh sách các ngành nghề được quy định bởi Bộ trưởng;

2° đáp ứng một trong các yêu cầu sau:

– được phép hành nghề này ở Quebec;

– được đào tạo hoặc có bằng tốt nghiệp được cơ quan quản lý đối với nghề này ở Quebec công nhận một phần hoặc toàn bộ, có thời hạn không quá 5 năm kể từ ngày nộp đơn;

– khi nghề thuộc loại FEER 0, 1 hoặc 2, có kiến ​​thức nói và nghe tiếng Pháp từ cấp 7 trở lên và kiến ​​thức viết và đọc từ cấp 5 trở lên theo Thang trình độ tiếng Pháp của Quebec;

– khi nghề thuộc loại FEER 3, 4 hoặc 5, có kiến ​​thức về tiếng Pháp nói và nghe từ cấp 5 trở lên theo Thang trình độ tiếng Pháp của Quebec;

– nếu có vợ/chồng hoặc bạn đời chung sống trong đơn đăng ký, người đó phải có trình độ tiếng Pháp nói và nghe ở cấp độ 4 trở lên theo Thang trình độ tiếng Pháp của Quebec.

Diện 4: Tài năng đặc biệt

Điều kiện để được lựa chọn như sau:

1° thể hiện rõ ràng nghề nghiệp của mình thông qua chuyên môn đặc biệt có khả năng đóng góp cho sự thịnh vượng của Quebec;

2° đã được công nhận thành tích liên quan đến chuyên môn này;

3° đã thực hành nghề nghiệp chính của mình ít nhất 3 năm trong vòng 5 năm trước ngày nộp đơn.

Để tính toán khoảng thời gian theo yêu cầu của mục 3, quá trình thực tập thực hiện trong chuyên ngành của mình, thuộc chương trình đào tạo, được coi là một hoạt động thực tập nghề nghiệp tuân thủ các yêu cầu của mục này. được chứng thực bằng bằng tốt nghiệp trong vòng 5 năm trước ngày nộp đơn.

Thời gian tính toán của các đợt thực tập như vậy không được vượt quá 3 tháng.

*****

Tổng hợp, dịch: Hung-Viet Can, RCIC (Quebec)

VisasToCanada TAGS: News Immigration-Di trú Canada, News Di trú bang Quebec, News Định cư Quebec Lao động, News Định cư LĐKN, News Định cư PNP Lao động

Nguồn tham khảo: Website Chính phủ Quebec