Canada trở thành đồng Chủ tịch của Liên minh Bình Quyền

Canada vừa trở thành đồng Chủ tịch của Liên minh Bình Quyền, mạng lưới liên chính phủ đầu tiên được lập nên nhằm thúc đẩy và bảo vệ quyền của cộng đồng LGBTI khắp thế giới. Hơn 30 nước đã gia nhập Liên minh từ khi được thành lập vào tháng 7/2016 tại Hội nghị Nhân quyền LGBTI tại Montevideo, Uruguay.

 Photo: OpenClipart-Vectors