Canada – Quốc gia có tiến bộ xã hội nhất và đáng sống nhất 2016

Đó là tin vui cho Canada.

Canada được bình chọn là một trong những quốc gia có tiến bộ xã hội nhất và đáng sống nhất bởi Chỉ số Tiến bộ Xã hội năm 2016, theo kết quả nghiên cứu của the University of Pennsylvania’s Wharton School và BAV Consulting ở 60 quốc gia và dựa trên 75 tiêu chí đánh. Điều đó cũng không quá ngạc nhiên bởi Canada đứng đầu thế giới trong việc tiếp cận giáo dục tiên tiến, tỷ lệ tội phạm thấp nhất, và mức độ tôn trọng tôn giáo đạt mức cao. Chỉ số Tiến bộ Xã hội là công cụ hiệu quả để đánh giá việc nâng cao chất lượng cuộc sống.

Nguồn: Global News

Photo:Public Domain Photography