CANADA KHUYẾN CÁO – HẬU QUẢ CỦA GIAN LẬN DI TRÚ

HẬU QUẢ CỦA GIAN DỐI TRONG DI TRÚ

Chống Gian lận Di trú

Bộ Di trú Canada IRCC công bố chính thức các hậu quả của việc gian lận trong di trú để người ứng viên hiểu rõ, tránh và phòng chống.
CÁC HÌNH THỨC GIAN DỐI/ GIAN LẬN DI TRÚ:
 • Làm giả giấy tờ, thông tin liên quan về tư cách, học vấn, nhân thân, tài sản, trình độ…
 • Cung cấp thông tin sai lệch, không trung thực, rõ ràng và đầy đủ khi làm hồ sơ, khi phỏng vấn…

CÁC HẬU QUẢ ỨNG VIÊN CÓ THỂ ĐỐI DIỆN:

 • Hồ sơ bị từ chối VÀ
 • Cấm nhập cảnh Canada trong vòng 5 năm
 • Hồ sơ vi phạm vĩnh viễn tại Canada
 • Mất tư cách với Canada, gồm thường trú nhân (PR) và tư cách công dân
 • Bị truy tố
 • Bị trục xuất khỏi Canada
CÁC CƠ QUAN HỖ TRỢ CHỐNG GIAN LẬN DI TRÚ
 • Hải quan cửa khẩu Canada – CBSA
 • Cảnh sát Hoàng gia Canada – RCMP
 • Cảnh sát các Địa phương
 • Các văn phòng công quyền

Nguồn: IRCC