Canada 150 năm

Ngày quốc khánh Canada (1 tháng 7) năm nay có ý nghĩa đặc biệt bởi đây là dấu mốc quan trọng đối với Canada: Liên bang Canada tròn 150 tuổi.

Trong không khí Canada kỷ niệm 150 năm ngày thành lập Liên bang, khắp nơi trên cả nước người dân tổ chức các lễ chúc mừng và các sự kiện đặc biệt, nhất là ở thủ đô Ottawa.

Dịp kỷ niệm 150 năm ngày thành lập Liên bang này, Chính phủ Canada muốn chuyển tải bốn nội dung lớn: đa dạng và quan tâm tới tất cả, môi trường, thanh niên và hòa giải với sắc dân bản địa. Các hoạt động kỷ niệm tại Canada và ở nước ngoài đều sẽ làm nổi bật ít nhất một trong số các nội dung này.

Photo: Elsa Le